Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Zagrożenie terrorystyczne w Europie” – czyli sylwestrowy, 20. numer „e-Politikonu

W ostatnim dniu minionego roku na stronach Ośrodka znalazł się jubileuszowy – 20. numer Kwartalnika Naukowego OAP UW „e-Politikon”, poświęcony problemom zagrożenia terrorystycznego w Europie.

Cały dokument znajdą Państwo tutaj.

Przedkładany numer otwiera artykuł teoretyczny Stanisława Sulowskiego – współredaktora jubileuszowego wydania. Ukazano w nim specyfikę ogólnego trendu zmian w postrzeganiu terroryzmu oraz sposobów przeciwdziałania temu zjawisku w państwach demokratycznych po 11 września 2001 r.

Kolejny artykuł, należący do drugiego ze współredaktorów – Aleksandry Zięby  – nosi tytuł Płeć terroryzmu – wprowadzenie do zagadnienia. Poruszono w  nim kwestię obecności tzw. męskiego spojrzenia w badaniach nad terroryzmem. Autorka podejmuje próbę analizy wybranych pojęć wykorzystywanych przez nurt feministyczny do zrozumienia roli i udziału kobiet w terroryzmie.

Następny tekst to Ustawa o działaniach antyterrorystycznych – kilka uwag na temat potrzeby jej uchwalenia, którego autorką jest Agnieszka Grzelak. Dokonano w  nim analizy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o  działaniach antyterrorystycznych względem zgodności z prawami człowieka i  wolnościami obywatelskimi, wpisując się w dyskusję nad wrażliwym problemem ograniczenia wolności na rzecz bezpieczeństwa w państwach demokratycznych.

Sławomir Czapnik i Mariusz Baranowski w tekście W  poszukiwaniu strukturalnych korzeni zamachów terrorystycznych w  latach 2015-2016 prezentują główne przesłanki z perspektywy socjologicznej wydarzeń we Francji.

Artykuł Rafała Zgryziewicza Strategia komunikacyjna DAESH zagrożeniem dla współczesnej Europy koncentruje się na specyfice strategii komunikacyjnej tzw. Państwa Islamskiego (Daesh), ze szczególnym uwzględnieniem struktur organizacji, sposobu wymiany i przekazu informacji oraz umiejętności stosowania technik wpływu społecznego.

Dopełnieniem tych rozważań jest artykuł Adama Martofela Cyberterroryzm i propaganda jako nowe wymiary zagrożenia terrorystycznego.

Część dotyczącą zagrożeń terrorystycznych w Europie zamyka artykuł Jakuba Sabały pt. System przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym w Republice Turcji. System antyterrorystyczny tego państwa ma istotne znaczenie dla UE, ze względu na traktowanie Turcji jako „buforu” europejskiego bezpieczeństwa.

W części Varia niniejszego numeru publikujemy artykuł Dominiki Kasprowicz pt. Aspekty metodologiczne tworzenia nawigatorów wyborczych (Voting Advice Applications). Wracamy tym samym do tematu nawigatorów wyborczych, który Autorka wraz ze swoim zespołem badawczym poruszała już na łamach 15. numeru „e-Politikonu”.

Prezentowane wydanie zamyka artykuł recenzyjny na temat książki Marcina Kaczmarskiego pt. Russia-China Relations in the Post-Crisis International Order, przygotowany przez Agatę Serafin.

Życzymy Państwu interesującej lektury i korzystając z okazji – życzymy samych sukcesów i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Redakcja  „e-Politikonu”

Udostępnij

O autorze