Sprawozdanie programu współpracy za 2012 rok już niedługo.

Art. 5a ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wymaga, by organ wykonawczy przedłożył organowi stanowiącemu (a nie radnym) sprawozdanie z realizacji programu do 30 kwietnia .

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,że 24 kwietnia 2013r. /środa/ o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się XXXV Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju jednym z punktów jest :

5. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rabka – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” uchwalonego dnia 30 listopada 2011 r. Uchwałą Nr XVI/90/11 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju przedstawi Burmistrz Rabki – Zdroju.

 

 

 

 

 

You May Also Like