Rdzawka

9 maj dzień Europy a w Rabce też Unia.

 

Kto dostał pieniądze z UE na nasze organizacje ?

 

‘’Dziewięciu spośród 41 fundacji i stowarzyszeń działających w Rabce udało się zdobyć dofinansowanie dla projektów o łącznej wartości 37 mln zł. Swoją wysoką pozycję Rabka-Zdrój zawdzięcza przede wszystkim aktywności Fundacji Rozwoju Regionu Rabka, realizującej projekty związane z uruchomieniem funduszy pożyczkowych na potrzeby rozwoju turystyki, nowych inwestycji i na wypadek klęsk żywiołowych. Powstają tu jednak również  projekty edukacyjno-szkoleniowe.’’  Moja polis.pl

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

1)Fundacja Rozwoju Regionu Rabka- Diagnoza stanu współpracy organizacji pozarządowych w województwie małopolskim – badania jakościowe

 

01-paź-08 – 2010-10-31

 

 

 

2)Dodatkowe zajecia edukacyjne dla młodzieży szansą na ich świadomy wybór dalszej ścieżki edukacyjnej.  2009-08-01- 2011-07-31

 

3)Małopolskie Centrum Ekonomii Społecznej  2009-01-01- 2010-12-31

 

4)Przekształcanie przedsiębiorstw w  inteligentne organizacje – wsparcie doradcze dla firm w Małopolsce.    2011-08-01-  2014-07-31

 

5) Związek Podhalan Oddział Gorczański   Regionalna edukacja muzyczna w gminie Rabka Zdrój

 

2010-01-04-  2010-08-30

 

6) Europejskie Stowarzyszenie Edukacyjne „MAGNUS”

 

POMOC PRZEDMEDYCZNA 69 uczniów Gimnazjum w Rdzawce 38070,43 zł

 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

7) 2008 rok – Akademia Sztuk Walki 'Tengu’- 'Umiejętności się zdobywa, bo same nie przychodzą’ 140,080.00 zł

 

Polsko Amerykańska Fundacja Wolności

 

8) Stowarzyszenie Ponice.. do kłębka- Projekt 'Twórcze wykorzystanie czasu wolnego po lekcjach’ wyrasta z potrzeby rozwijania zainteresowań  związanych z językiem angielskim. Skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Ponicach. Przewidziane jest przeprowadzenie 60 godzin zajęć dydaktycznych od października 2012 do maja 2013 dla około 24 uczniów pracujących w trzech podprojektach i czterech podgrupach.

 

Wojewódzki Urząd Pracy

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka -„Kultura zbliża ludzi”

 

POKL.09.05.00-12-184/10 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

 

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5: Oddolne inicjatywy edukacyjne  na obszarach wiejskich)

 

A Rabka ?

-ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W RABCE-ZDRÓJ
-KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA PARKU ZDROJOWEGO
– BUDOWA TYPOWEJ INFRASTRUKTURY UZDROWISKOWEJ W PARKU ZDROJOWYM W POSTACI PIJALNI, TĘŻNI SOLANKOWYCH, KIWAJKI NA ŹRODLE SOLANKOWYM I MUSZLI KONCERTOWEJ
– ROZWÓJ e-ADMINISTRACJI W GMINIE RABKA-ZDRÓJ
– INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA UCZNIÓW W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY RABKA-ZDRÓJ.

Opłaciło się dla naszej gminy uczestnictwo w UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij

O autorze