Rabczańskie Wieści Pozarządowe

ETM 2013 – Rabka-Zdrój

http://etm2013.pl/etmrabka

Pytania z ankiety ETM Rabka, ciekawe jaki będzie zbiorczy wynik.

Nie pamiętam , żeby młodzież w skali powiatu była pytana o poniższe kwestie. Czekam na podsumowanie i ETM Rabka.

Pytania z ankiety:

 

1. Czy uważasz, że w Twoim powiecie jest wystarczający dostęp do:

– kultury TAK/NIE

-sportu TAK/NIE

-nauki TAK/NIE

-rekreacji TAK/NIE

-rozwijania swoich pasji TAK/NIE

2. Czego brakuje w Twojej okolicy (basen, dom kultury, amfiteatr etc.)

3. Jakie są Twoje potrzeby, w realizacji których pomocne mogłyby być instytucje rządowe działające w Twojej okolicy?

4. Czy w Twojej okolicy działają organizacje pozarządowe? Jeśli tak, to jakie?

5. Czy kiedykolwiek w realizacji swoich celów korzystałeś z pomocy organizacji rządowych lub pozarządowych? Jeśli tak, to w jaki sposób?

6. Z jakimi problemami, według Ciebie może borykać sie młodzież próbująca działać czynnie w Twoim środowisku?

7. Czy w Twojej okolicy znajduje się Dom Kultury, lub Ośrodek Kultury? Jeśli tak, to jak oceniasz jego pracę na rzecz rozwoju kultury w Twoim regionie? – bardzo dobrze -dobrze -średnio -źle – bardzo źle – brak zdania

8. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że burmistrz w Twoim mieście rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem spełnia swoje zadania? – zdecydowanie się zgadzam – raczej się zgadzam – raczej się nie zgadzam – zdecydowanie się nie zgadzam -nie mam zdania

9. Jakie działania Twoim zdaniem powinien podjąć burmistrz Twojego miasta w celu podniesienia atrakcyjności Twojego miasta?

10. Jak oceniasz dotychczasowe działania grup młodzieżowych na terenie powiatu? – bardzo dobrze – dobrze – średnio – źle – bardzo źle -nie mam zdania

11. Jakie wydarzenia mogłaby zorganizować nieformalna grupa młodzieży, aby poprawić atrakcyjność życia kulturowego w Twoim powiecie?

12. Czy chciałbyś kiedykolwiek podjąć współpracę z nieformalną grupa młodzieży? Jeśli tak, to do jakich celów?

13. Co, według Ciebie mogłaby zrobić nieformalna grupa młodzieży, aby umożliwić młodzieży lepszy rozwój i ciekawsze życie kulturowe

Udostępnij

O autorze