Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Gminna Rada Seniorów w Rabce ?

Czy w naszej gminie powstanie Rada Senirów ? Bardzo aktywnie działa UTW w Rabce, więc zobaczymy.
Z PAP:

Zgodnie z zapisami nowelizacji utworzenie gminnej rady seniorów będzie mogło nastąpić „z własnej inicjatywy rady lub na wniosek zainteresowanychśrodowisk seniorskich” i będzie się ona składać „z przedstawicieli grup seniorów, organizacji pozarządowych, zainteresowanychśrodowisk seniorskich oraz podmiotów prowadzących uniwersytetytrzeciego wieku”.
Jak podkreślonow uzasadnieniu do projektu rady będą reprezentowaćinteresy starszych mieszkańców wobec władz samorządowych i brać udział w formułowaniu stanowisk „dotyczących nie tylko strategicznych, ale i bieżącychplanów rozwoju gminy”.
„Będzie to praktyczna realizacja postulatu zwanego +prawem do miasta+ tj. prawa mieszkańców, także osób starszych, do współdecydowaniao tym, jak gmina ma funkcjonować, wyglądać, czemu służyć, na jakie programy i inwestycjewydawać środki budżetowe” – napisano w uzasadnieniu. (PAP)

Udostępnij

O autorze