Rdzawka

Pierwszy dzwonek w Szkole Podstawowej we Rdzawce.

W SP Rdzawka mamy dobrą kadrę nauczycielską i również niezłe wyniki.

Warto zobaczyć to w prezentacji UM Rabka, jak jest w Rdzawce, na razie za 2011/2012

 

Z Samorząd.pap:

Od 2,7 do 5 tys. zł pensji, 7 tys. zwolnionych nauczycieli, 45 tys. uczniów mniej, zaledwie 1/5 sześciolatków w szkołach – takimi liczbami można opisać rozpoczęty rok szkolny.

 

Z http://www.zsrdzawka.rabka.pl/ :

W Szkole Podstawowej w Rdzawce w bieżącym roku szkolnym realizowany jest projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Rabka-Zdrój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji:
– łącznie 14 uczniów; 3 grupy

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych:
– łącznie 21 uczniów w; 3 grupy

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy:
– łącznie 12 uczniów; 3 grupy.

 

 

Udostępnij

O autorze