Rdzawka

DZIAŁAJ. REAGUJ. DECYDUJ.

Rdzawka idzie na wybory.

 

Jednolita w skali Europy kampania składać się będzie z czterech etapów. Pierwszy z nich zaczyna się teraz, wraz prezentacją hasła DZIAŁAJ. REAGUJ. DECYDUJ. Ma on na celu zwrócenie uwagi na nowe uprawnienia Parlamentu Europejskiego oraz ich wpływ na sytuację ludzi żyjących w UE.

Etap drugi, trwający od października do stycznia 2014 roku, służy zaznaczeniu przy pomocy działań interaktywnych pięciu kluczowych tematów: gospodarka, zatrudnienie, jakość życia, pieniądze oraz miejsce UE w świecie.

Etap trzeci, czyli właściwa kampania, rozpocznie się w lutym i skoncentruje się na terminie wyborów – od 22 do 25 maja. Daty te dodane zostaną do logo kampanii, gdy wybory będą się zbliżać.

Po wyborach, etap końcowy kampanii skoncentrowany będzie na nowym Parlamencie, który będzie będzie przewodniczącego Komisji Europejskiej oraz na inauguracji nowej Komisji.

Logo kampanii z hasłem DZIAŁAJ. REAGUJ. DECYDUJ. podkreśla, że wyborcy europejscy mogą poprzez urnę wyborczą zrobić użytek z posiadanej przez nich władzy i w ten sposób określić przyszły kształt Europy.

„Ważne jest, by mówić o Unii Europejskiej jako o miejscu, w którym rozwiązywane są w nasze problemy” – mówił poseł do PE Rafał Trzaskowski. „Gdybyśmy sprawdzili na google, czego ludzie szukają, co ich interesuje, co ich boli, to gwarantuje wam, że na większość tych problemów odpowiada Unia Europejska.”

W wyborach zaplanowanych na 22-25 maja będzie mogło wziąć udział około 400 milionów uprawnionych do głosowania.

Udostępnij

O autorze