Rabczańskie Wieści Pozarządowe

O co pytali radni na XL sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 30.09.2013 r

XL sesja RadyMiejskiej w Rabce-Zdroju – 30.09.2013 r
Wykaz interpelacji, wniosków i zapytań radnych
zgłoszonychnasesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
w dniu 30września 2013 r.
1. Radny Jan Kwatyra złożył 1interpelacje napiśmie / w załączeniu /,
oraz wnioskował w sprawie:
– usunięcia blaszanego ogrodzenia znajdującego się wokół ujęcia źródła koło kawiarni „Zdrojowa” – Wydział SRG,
– zamontowania ławek na ciągu spacerowym wzdłuż ul. Orkana – „Od Trzech Róż do kawiarni „Monami”- Wydział SRG,
2. RadnaBernardaRenataŻaczek wnioskowała w sprawie:
– oznakowania ulic Rabskich i Miśkowcówka – Wydział SRG,
3. Radny AndrzejPędzimąż wnioskował w sprawie:
– ułożeniekorytek wzdłuż posesji Pani Anny Zając przy ul. Garncarskiej – Wydział SRG,
– uzupełnieniekostki wzdłuż ul. Orkana – Wydział SRG,
– uzupełnieniedziur w jezdni ulic: Wąskiej , Dietla, Do Pociesznej Wody / od strony „Kresówki”/, Nowy Świat, Rynek , Gilówka, Aleji Tysiąclecia – Wydział SRG,
– zamontowania lustra przy ul. Gilówka na wysokości osuwiska – Wydział SRG,
oraz wystąpił z zapytaniem:
– czy, jeżeli tak, to kiedy będzie realizowany parking na placu targowym – Wydział SRG,
– czy stowarzyszenie „Lokomotywa” zakończyła działalność z kinem „Śnieżka” i czy dokonała wszystkichrozliczeń z Urzędem Miejskim – Wydział FB,
4. RadnaElżbieta Szarawara wnioskowała w sprawach:
– zbadanie, na ścieżce do lodowiska od osiedla Orkana, czym spowodowany jest cuchnący wyciek i
jego usunięcie – Wydział SRG,
– wyłożenia „sztucznej trawy” przy Herkulesie oraz zlikwidowanie stojącej wody na ścieżkach w parku
– Wydział SRG,
5. Radna Jozefa Śmietana złożyła podziękowanie Pani Burmistrz za otrzymane środki na poprawę ogrodzenia w Szkole PodstawowejNr 4,
oraz wystąpiła z prośbą o przekazanie z odzysku z innych dróg kostki na parking koło Szkoły Podstawowejw Zarytem – Wydział SRG,
6. RadnaMaria Górnicka- Orzeł wystąpiła z wnioskiem:
– zbadanie przyczyny zalewania poseji Pani Czyszczoń mieszkanki osiedla Traczykówka po remoncie drogi Kuśmierka – Wydział SRG,
– dokonania kontroli spółki z o.o. „Zakłady Komunalne” w zakresie odbioru odpadów stałych od mieszkańców gminy – Wydział SRG,
oraz wystąpiła z zapytaniem
– czy będą montowane barierki przy chodniku – dojściu od Urzędu do kaplicy Św. Teresy – Wydział SRG,
7. Radny Jan Surówka wnioskował w sprawie:
– przygotowania informacji dotyczącej dofinansowania kolektorów słonecznych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków- Wydział SRG,
– ustanowienia znaku ograniczającego szybkość na drogach bocznychw Chabówce – Wydział SRG,
– dokonania remontu drogi do firmy Potoczaka i posesji Majerczyków – Wydział SRG,
– określenia terminu realizacji kanalizacji w Chabówce – Wydział SRG,
8. Radny StefanRapacz wnioskował w sprawie:
– monitorowania odbudowy schodów przy Gimnazjum nr 1 w Rabce – Zdroju – Wydział SRG,
– monitorowanie wykonania ścieżki do kościoła Św. Teresy od ul. Ogrodowej – Wydział SRG
9. Radny RyszardTraczyk wystąpił z wnioskiem:
– wycinki uschniętychdrzew w parku oraz wierzby przy wodociągach – Wydział SRG,
Na powyższe wnioski i zapytania w trakcie trwania sesjiwyjaśnień udzielała mgr inż. Ewa Przybyło – Burmistrz Rabki – Zdroju, po czym przekazała do realizacji pracownikom urzędu.
Otrzymali w dniu 3 października 2013 r.
– Wydział SRG
– Wydział FB, –
– a/a –
Opracowanie: Maria Daszkiewicz, Wprowadzenie: Paweł Stachura

Udostępnij

O autorze