Rdzawka

Rewolucja w Rabce ?

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/923970.html#

Wszyscy długo czekali na zmiany. Konsultacje jeszcze w tym roku.

Co może będzie :

-Prawo do zrzeszenia przysługuje każdemu – mogą to być osoby fizyczne, także cudzoziemcy zamieszkujący terytorium RP
Do powołania stowarzyszenia rejestrowego potrzebne będzie dziewięć osób, a do zwykłego – trzy

Jest to ważna propozycja szczególnie dla Rabki oraz okolicznych sołectw. 15 osób to za dużo jak na naszą gminę, 9 osób wystarczy.
-Zapisując się do stowarzyszenia nie będziemy podawali swoich danych osobowych, jedynie składali oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych.

Uprości to rejestrację , zmniejszy ilość dokumentów. 
-Sąd będzie miał miesiąc na rejestrację stowarzyszenia (choć sądy są niezawisłe, więc to tylko sugestia)

Przyda się, niektóre stowarzyszenia z Rabki były rejestrowane po 3 miesiące. 
-Koniec z nadzorem przy rejestracji – starosta nie będzie już wnosił uwag przed rejestracją, sąd nie będzie na nie czekał

Nadzór starosty jest tylko na papierze, ułatwi to pracę wszystkim i starostwie i NGO
-Zarząd stowarzyszenia może być jednoosobowy – tak, jak w fundacjach
-Jednostki terenowe stowarzyszeń, tak jak np. ZHP, mogą mieć osobowość prawną, czyli np. ubiegać się o środki w konkursach, nie będą jednak miały odrębnego statutu, tylko regulamin wewnętrzny, statut będzie jeden dla wszystkich oddziałów
-Stowarzyszenie może przekształcić się np. w spółdzielnię pracy lub zawiesić działalność (jeśli nie zatrudnia pracowników).

 

Stowarzyszenie zwykle stanie się podstawową formą aktywności obywatelskiej.

”Dodatkowo – kilka znaczących uprawnień otrzymałoby stowarzyszenie zwykłe. Według projektu nie rejestruje się go, tylko zgłasza. Będzie miało ułomną osobowość prawną – to znaczy m.in., że będzie mogło pozyskiwać zewnętrzne pieniądze, a nie – jak dotychczas – bazować wyłącznie na składkach członkowskich. Na zaciągnięcie zobowiązania powyżej 10 tys. potrzebna będzie zarządowi stowarzyszenia zgoda wszystkich jego członków. Będzie mogło działać na rzecz własnych członków lub środowiska lokalnego, z którego się wywodzi.” NGO.PL

Udostępnij

O autorze