Rdzawka

Inwestycje w Rdzawce.

UCHWAŁA NR XLI/278/13 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 28 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok .

Jakie zmiany w Rdzawce ?

Sołectwo RDZAWKA – Kwota ogółem 100 000,00 zł
w tym:
– z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim; 22 922,50 zł
– ze statutu: 77 077,50 zł

„Przebudowa drogi do osiedla Kubanówka w Rdzawce” 75 000,00 zł
– „Przebudowa drogi do osiedla Zyznówka w Rdzawce” 25 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Rdzawka-Obidowa 80 000 zł

Wykonanie zabezpieczenia chodnika na terenie sołectwa Rdzawka  15 000,00 zł

Przebudowa drogi do osiedla Sołtysówka w Rdzawce 4 0000 zł

Przebudowa drogi do osiedla Kowalówka w Rdzawce 10 000 zł

Przebudowa drogi do osiedla Obidowa w Rdzawce 10 000 zł

Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Rdzawce poprzez utwardzenie terenu

40 000 zł

Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce 37 000 zł

Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce 13 000 zł

Modernizacja kanału sanitarnego na odcinku Osiedle Traczykówka-Ponice-Rdzawka

510 850,00 zł

Budowa strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rdzawce na terenie Gminy Rabka-Zdrój

10 000 zł 

Udostępnij

O autorze