Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Tańszy prąd w Nowotarskim. A u nas ?

Szkoda,że Rabka w tym nie wzieła udziału.

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Zakup energii elektrycznej na rzecz: Gminy Rabka-Zdrój oraz podległych jednostek: Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-Zdroju, Biblioteki Miejskiej oraz gminnych jednostek oświatowych”  Pytania do SIZW wynika:

Zapytanie 2 – dot. obowiązujących umów

Wykonawca wnosi o podanie informacji o rodzaju aktualnie obowiązujących umów, czy są to umowy kompleksowe czy sprzedażowe?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Aktualnie obowiązujące umowy są umowami kompleksowymi za wyjątkiem budynku Urzędu Miejskiego w Rabce–Zdroju, który posiada oddzielne umowy na sprzedaż i na dystrybucję
z jednym operatorem tj. Tauron Polska Energia.
www.nowotarski.pl/aktualnosci/energia-tansza-o-ponad-1-5-miliona-1395.html

O ponad 1,5 miliona złotych mniej – jak wynika z przeprowadzonychwyliczeń – zapłacą za energię elektrycznąsamorządy powiatu nowotarskiego, które wzięły udział w zorganizowanym przezStarostwo Powiatowe w Nowym Targu przetarguna wspólny zakup energii elektrycznej.

– Od kilku miesięcy trwały prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej przez Podhalańską Powiatową Grupę Zakupową. Spotkaniawójtów i burmistrzów gminpowiatu nowotarskiego zaowocowały decyzją o wspólnym – grupowym zakupie energii – informuje Ewa Miśkowiec ze starostwa. – Łączne zamówienie obejmowało zakup ponad 26 gigawatów energii elektrycznej, a najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma TauronSprzedaż.

Wspólnym zakupem energii elektrycznej zostały objęte wszystkie jednostki (szkoły, przedszkola, remizy OSP, biblioteki) gmin: Czorsztyn, LipnicaWielka, Łapsze Niżne, NowyTarg, Raba Wyżna, Spytkowice, Szaflary oraz Miasta NowyTarg i Miasta iGminy Szczawnica, jak również wszystkiejednostki Powiatu Nowotarskiego (w tym między innymi: szkołyponadgimnazjalne, szpital, jednostki pomocy społecznej, instytucji kultury).

– Powiat nowotarski już od kilku lat kupuje energię elektryczną w drodze zamówienia publicznego. Posiadaliśmy więc niezbędne doświadczenie oraz podjęliśmy się koordynacji całego przedsięwzięcia. Jak widać nasze wspólne wysiłki przyniosły wymierne korzyści – każdy zamawiający życzyłbysobie takiej obniżkikosztów stałych– podsumowuje całe przedsięwzięcie starosta Krzysztof Faber .

W chwili obecnej po wyłonieniu wykonawcy trwają przygotowania do podpisania umów przez poszczególne podmioty biorące udział w postępowaniu, które będą obowiązywały do 31 grudnia 2015 r.
Źródło: Starostwo Powiatowe w NowymTargu

Udostępnij

O autorze