Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Ustawa samorządowa/MAC 2 a apteki w Rabce-Zdrój

W kontekście doniesień o powrocie tematu aptek w Rabce, warto przypomnieć o toczących się konsultacjach nowej ustawy i to co jest proponowane o aptekach.

https://mamzdanie.org.pl/web/guest/konsultacje/-/message_boards/message/36710

Prawo farmaceutyczne

W projekcie (art. 28) wprowadza się także zamiany w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.). Wprowadza się wyraźny przepis, iż apteki ogólnodostępne są obowiązane do przestrzegania określonego rozkładu godzin pracy. Ponadto wprowadzona zostaje sankcja administracyjna wedle której, nie przestrzeganie określonego rozkładu godzin pracy apteki, zagrożone jest sankcją pieniężną w wysokości do 50.000 zł.

Analogicznie jak w przypadku obecnego zakazu (i egzekucji) prowadzenia reklam przez prowadzących apteki sankcja ta będzie wymierzana przez wojewódzką inspekcję farmaceutyczną. Działalność aptek jest działalnością regulowaną, stąd konieczne jest wprowadzenie elementu dyscyplinującego w zakresie przestrzegania już obecnie obowiązujących przepisów nakładających na osoby prowadzące apteki wypełniania określone obowiązki. Powyższa zmiana charakter doprecyzowujący przepisy.

Dodano także do obecnych przepisów nową przesłankę w postaci konieczność uwzględnienia przez radę powiatu przy podejmowaniu uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek możliwości aptek i równomierne rozłożenie obowiązków na terenie powiatu. Przepis ten ma na celu odpowiednią ochronę interesów osób prowadzących apteki.

Udostępnij

O autorze