Rdzawka

Sesja budżetowa: budżet na 2014

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,
że 30 grudnia 2013r. /poniedziałek/ o godz. 11:00
w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju
przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się
XLIV Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju
 
Porządek obrad:
1.      Otwarcie XLIV sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z XLIII sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
4.      Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
5.      Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
1)      w sprawie: zasad ustalenia sposobu poboru, terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej,
2)      w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2013 – 2025,
3)      w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r.
4)      w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2014 – 2025.
5)      w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rabka – Zdrój na rok 2014.
6.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
7.      Interpelacje radnych.
8.      Zapytania i wnioski radnych.            
9.      Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.
 
– do udziału w której serdecznie zaprasza

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
/-/ Maria Górnicka-Orzeł

Udostępnij

O autorze