Rdzawka

Budżet 2014 w Rdzawce.

UCHWAŁA NR XLIV/302/13 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rabka- Zdrój na rok 2014.

Zdjęcie : sxc.hu

Co o Rdzawce w 2014  ?

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowotarskiego z

przeznaczeniem na zadanie”Uzyskanie decyzji zezwolenia realizacji
inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej 1666K Ponice-
Rdzawka/budowa chodnika/ w miejscowości Rdzawka”.

34 000  zł

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowotarskiego z

przeznaczeniem na zadanie”Poprawa bezpieczeństwa i warunków
komunikacyjnych w mieście Rabka-Zdrój poprzez rozbudowę, przebudowę
i remont odcinków dróg powiatowych 1666K, 1667K, 1668K”.

1 500 000 zł

Przebudowa drogi do osiedla Stermachówka w Rdzawce  50 000 zł

Przebudowa drogi do osiedla Kowalczykówka w Rdzawce 20 000 zł

Przebudowa drogi do osiedla Ziembówka w Rdzawce  30 000 zł

Udostępnij

O autorze