Gospodarka odpadamiRdzawka

Konsultacje- Ustawa Śmieciowa co poprawić.

Trwają konsultacje śmieciowe.
Zgłoś uwagi na temat wdrażania nowego systemu zagospodarowania odpadów w gminach.

Zebrane uwagi zostaną też przekazane do rozpatrzenia przez zespół ds. wdrożenia ustawy o systemie gospodarowania odpadami Ministerstwa Środowiska. Efektem prac zespołu wiosną 2014 roku będą rekomendacje dotyczące zmian w ustawie, ale również dobrych praktyk, a także wytycznych do stosowania już obowiązujących przepisów.

http://naszesmieci.mos.gov.pl/kontakt

 

Konsultacje ustawy śmieciowejStowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka / Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Uwagi
1.Nie karać gmin, które realizują te zadania ze środków unijnych i nie mogą zastosować ustawy.
Propozycje zmian
1. Zmiana wysokości opłaty za śmieci nie powinna zmuszać każdorazowo mieszkańców do składania nowych deklaracji śmieciowych.
Po co tworzyć nowe ” śmieci”.
2. Możliwość sprzedaży śmieci przez gminy do odzysku.
3. Doprecyzować gdzie można oddać leki, baterie.
4. Przy zakupie różnych rzeczy sprzedawcy nie chcą odebrać starych, należy to zmienić. 
5. Wprowadzić możliwość kompostowania i sprzedaży tegoż surowca. 
6. W przypadku osób wysypujących śmieci będących z innego powiatu karać w najwyższym wymiarze kary.

Zdjecie 

Udostępnij

O autorze