Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Żłobek w Rabce – potrzebny.

Za niedługo wystartuje żłobek Ple Ple https://www.facebook.com/zlobekpleple

Wobec poniższych danych żłobek jest potrzebny.

Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych podaje,że na 31.12.2012 liczba ludności w naszej gminie to 17492.

Ludność w wieku przedprodukcyjnym 2012- 19.35%

Ludność w wieku produkcyjnym 2012- 61.99%

Ludność w wieku poprodukcyjnym 2012- 18.67%

Wskaźnik obciążenia demograficznego 2012 – 63 na 100

Przyrost naturalny 2012-  0.80

Urodzenia na 1000 mieszkańców 2012- 10.30

Zgony na 1000 mieszkańców 2012- 9.50

Udostępnij

O autorze