Rdzawka

Forum Rdzawka konsultuje- Rozp. w sprawie wzorów dokumentów dot. zbiórek publicznych

Rozp. w sprawie wzorów dokumentów dot. zbiórek publicznych

Szanowni Państwo,
W imieniu Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka przesyłam stanowisko i pytania :

Proponowane wzory formularzy w celu,rejestracji oraz rozliczenia zbiórki tak jak w przypadku organizacji i obywateli są dobrym krokiem w porównaniu z obecną sytuacją.

1) Akt Założycielski Komitetu Społecznego mający dwie strony, jest pozytywnym rozwiązaniem, w porównaniu do do innych formularzy np: w konkursach ofert dla NGO.
Rodzi się pytanie o jego przesłanie na portal zbiórek w postaci elektronicznej. Czy formularz będzie :
a) najpierw drukowany , wypełniany, a następnie skan dołączony do wniosku.
b) wniosek zostanie wypełniony, a następnie zostanie podpisany przez 3 osoby na portalu E-Paup, ich profilem zaufanym a potem przesłany do portalu zbiórek.

2) Zgłoszenie zbiórki publicznej. Z formularza wynika,że komitet społeczny będzie liczył :
a) cztery osoby: przewodniczący+ trzech członków
b) trzech członków:przewodniczący+ jeszcze raz on i dwie osoby. Czy przewodniczący pojawi się dwa razy w pkt. 10.1 i 10.2. Czy formularz będzie :
c) najpierw drukowany , wypełniany, a następnie skan dołączony do wniosku.
d) wniosek zostanie wypełniony, a następnie zostanie podpisany przez 3 osoby na portalu E-Paup, ich profilem zaufanym a potem przesłany do portalu zbiórek.

3) Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki
a)Czy w przypadku sprawozdania system pobierze dane o danej zbiórce z systemu, czy też dane należy wprowadzić ręcznie ?
b)Co mają Państwo na myśli w pkt.II 2. Kategorie i ilość zebranych darów rzeczowych ? Czy formularz będzie :
c) najpierw drukowany , wypełniany, a następnie skan dołączony do wniosku.
d) wniosek zostanie wypełniony, a następnie zostanie podpisany przez 3 osoby na portalu E-Paup, ich profilem zaufanym a potem przesłany do portalu zbiórek.

4)Mamy także pytanie, które poruszyliśmy podczas konsultacji powyższej ustawy także na MamZdanie.org.pl :
Czy na portalu zbiórek, będą np: kanały RSS, powiadomienia e-mail, z interesującego nas terenu (gminy, powiatu, województwa) w celu informowania o, zbiórkach na danym terenie darczyńców i zainteresowane osoby, w celu wzrostu przejrzystości i kontroli społecznej ?

Z poważaniem
Mateusz Wójtowicz
Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka

Udostępnij

O autorze