Rdzawka

Dane statystyczne Rdzawki za 2012 rok.

Dane z Banku Danych Lokalnych o Rdzawce za 2012 .Autor: Główny Urząd Statystyczny.

Jednostka miary 1998 2002 2007 2008 2009 2010 2011 2012
LUDNOŚĆ
LUDNOŚĆ WG PESEL
Ludność wg płci
ogółem osoba 1467
mężczyźni osoba 768
kobiety osoba 699
Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w ludności ogółem (PESEL)
w wieku przedprodukcyjnym % 25,4
w wieku produkcyjnym % 62,2
w wieku poprodukcyjnym % 12,4
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 1988
GOSPODARSTWA DOMOWE
Gospodarstwa domowe wg liczby osób
1-osobowe gosp.dom. 27
2-osobowe gosp.dom. 35
3-4-osobowe gosp.dom. 80
5 i więcej-osobowe gosp.dom. 136
Gospodarstwa domowe wg liczby rodzin
ogółem gosp.dom. 278
jednorodzinne gosp.dom. 215
mieszkające wspólnie po 2 i więcej w jednym mieszkaniu gosp.dom. 42
LUDNOŚĆ
Ludność faktycznie zamieszkała wg grup wieku
ogółem osoba 1250
0-9 osoba 286
10-19 osoba 208
20-29 osoba 200
30-39 osoba 178
40-49 osoba 118
50-59 osoba 101
60 i więcej osoba 159
Ludność w wieku 15 lat i więcej wg posiadanego (ukończonego) wykształcenia
wyższe osoba 9
średnie osoba 95
zasadnicze zawodowe osoba 240
podstawowe osoba 401
Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania i płci
ogółem osoba 1250
mężczyźni osoba 632
kobiety osoba 618
WARUNKI MIESZKANIOWE
Struktura mieszkań wg liczby izb
1-izbowe mieszk. 6
2-izbowe mieszk. 52
3-izbowe mieszk. 84
4-izbowe mieszk. 59
5 i więcej-izbowe mieszk. 55
Wyposażenie mieszkań w instalacje
wodociąg ogółem mieszk. 212
wodociąg z sieci mieszk. 1
ustęp spłukiwany mieszk. 134
stałe urządzenia kąpielowe mieszk. 173
centralne ogrzewanie mieszk. 105
ciepła woda bieżąca mieszk. 176
ZASOBY MIESZKANIOWE
Ludność oraz mieszkania w budynkach mieszkalnych wg okresu ich budowy
mieszkania w budynkach mieszkalnych
ogółem mieszk. 163
przed 1918 mieszk. 13
1918 – 1944 mieszk. 21
1945 – 1970 mieszk. 56
1971 – 1978 mieszk. 33
1979 – 1988 mieszk. 40
ludność w mieszkaniach
ogółem osoba 1250
przed 1918 osoba 43
1918 – 1944 osoba 91
1945 – 1970 osoba 270
1971 – 1978 osoba 176
1979 – 1988 osoba 206
Mieszkania w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
mieszkania mieszk. 256
powierzchnia użytkowa mieszkań m2 16635
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002 GOSPODARSTWA DOMOWE
GOSPODARSTWA DOMOWE W MIESZKANIACH
Gospodarstwa domowe wg liczby osób
gospodarstwa
ogółem gosp.dom. 329
1 osoba gosp.dom. 42
2 osoby gosp.dom. 36
3 osoby gosp.dom. 39
4 osoby gosp.dom. 69
5 osób i więcej gosp.dom. 143
ludność w gospodarstwach
ogółem osoba 1423
1 osoba osoba 42
2 osoby osoba 72
3 osoby osoba 117
4 osoby osoba 276
5 osób i więcej osoba 916
Gospodarstwa domowe zamieszkujące w mieszkaniach wg składu rodzinnego
ogółem gosp.dom. 329
jednoosobowe gosp.dom. 42
wieloosobowe jednorodzinne gosp.dom. 229
wieloosobowe dwurodzinne gosp.dom. 50
wieloosobowe nierodzinne gosp.dom. 5
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002 LUDNOŚĆ
AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI
Aktywni ekonomicznie wg płci i wieku produkcyjnego
ogółem
ogółem
ogółem osoba 1043
aktywni zawodowo ogółem osoba 522
aktywni zawodowo pracujący osoba 435
aktywni zawodowo bezrobotni osoba 87
bierni zawodowo osoba 473
w wieku produkcyjnym
ogółem osoba 801
aktywni zawodowo ogółem osoba 501
aktywni zawodowo pracujący osoba 415
aktywni zawodowo bezrobotni osoba 86
bierni zawodowo osoba 258
mężczyźni
ogółem
ogółem osoba 536
aktywni zawodowo ogółem osoba 289
aktywni zawodowo pracujący osoba 244
aktywni zawodowo bezrobotni osoba 45
bierni zawodowo osoba 218
w wieku produkcyjnym
ogółem osoba 432
aktywni zawodowo ogółem osoba 278
aktywni zawodowo pracujący osoba 234
aktywni zawodowo bezrobotni osoba 44
bierni zawodowo osoba 129
kobiety
ogółem
ogółem osoba 507
aktywni zawodowo ogółem osoba 233
aktywni zawodowo pracujący osoba 191
aktywni zawodowo bezrobotni osoba 42
bierni zawodowo osoba 255
w wieku produkcyjnym
ogółem osoba 369
aktywni zawodowo ogółem osoba 223
aktywni zawodowo pracujący osoba 181
aktywni zawodowo bezrobotni osoba 42
bierni zawodowo osoba 129
LUDNOŚĆ WG PŁCI I WIEKU
Ludność wg płci i 10 letnich grup wieku
ogółem
ogółem osoba 1427
0-9 osoba 241
10-19 osoba 296
20-29 osoba 198
30-39 osoba 211
40-49 osoba 189
50-59 osoba 111
60-69 osoba 103
70-79 osoba 56
80 i więcej osoba 22
mężczyźni
ogółem osoba 740
0-9 osoba 126
10-19 osoba 163
20-29 osoba 104
30-39 osoba 107
40-49 osoba 103
50-59 osoba 61
60-69 osoba 48
70-79 osoba 23
80 i więcej osoba 5
kobiety
ogółem osoba 687
0-9 osoba 115
10-19 osoba 133
20-29 osoba 94
30-39 osoba 104
40-49 osoba 86
50-59 osoba 50
60-69 osoba 55
70-79 osoba 33
80 i więcej osoba 17
Ludność wg płci i ekonomicznych grup wieku
ogółem
ogółem osoba 1427
w wieku przedprodukcyjnym osoba 465
w wieku produkcyjnym ogółem osoba 801
w wieku produkcyjnym mobilnym osoba 574
w wieku produkcyjnym niemobilnym osoba 227
w wieku poprodukcyjnym osoba 161
mężczyźni
ogółem osoba 740
w wieku przedprodukcyjnym osoba 252
w wieku produkcyjnym ogółem osoba 432
w wieku produkcyjnym mobilnym osoba 299
w wieku produkcyjnym niemobilnym osoba 133
w wieku poprodukcyjnym osoba 56
kobiety
ogółem osoba 687
w wieku przedprodukcyjnym osoba 213
w wieku produkcyjnym ogółem osoba 369
w wieku produkcyjnym mobilnym osoba 275
w wieku produkcyjnym niemobilnym osoba 94
w wieku poprodukcyjnym osoba 105
WYKSZTAŁCENIE LUDNOŚCI
Ludność wg płci i poziomu wykształcenia
ogółem
wyższe osoba 42
średnie razem (policealne, średnie zawodowe i średnie ogólnokształcące) osoba 188
zasadnicze zawodowe osoba 351
podstawowe ukończone osoba 481
podstawowe nieukończone i bez wykształcenia osoba 50
mężczyźni
wyższe osoba 17
średnie razem (policealne, średnie zawodowe i średnie ogólnokształcące) osoba 62
zasadnicze zawodowe osoba 197
podstawowe ukończone osoba 273
podstawowe nieukończone i bez wykształcenia osoba 21
kobiety
wyższe osoba 25
średnie razem (policealne, średnie zawodowe i średnie ogólnokształcące) osoba 126
zasadnicze zawodowe osoba 154
podstawowe ukończone osoba 208
podstawowe nieukończone i bez wykształcenia osoba 29
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002 MIESZKANIA
BUDYNKI
Budynki mieszkalne zamieszkane wg wyposażenia w instalacje
budynki
ogółem bud. 289
wodociąg bud. 272
kanalizacja bud. 266
centralne ogrzewanie bud. 216
mieszkania
ogółem mieszk. 293
wodociąg mieszk. 276
kanalizacja mieszk. 270
centralne ogrzewanie mieszk. 219
powierzchnia użytkowa mieszkań
ogółem m2 23466,0
wodociąg m2 22845,0
kanalizacja m2 22599,0
centralne ogrzewanie m2 19307,0
ludność w mieszkaniach
ogółem osoba 1388
wodociąg osoba 1359
kanalizacja osoba 1336
centralne ogrzewanie osoba 1139
Budynki ogółem i budynki mieszkalne
budynki ogółem
budynki bud. 297
mieszkania ogółem mieszk. 301
mieszkania zamieszkane stale mieszk. 301
powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem m2 24017,0
powierzchnia użytkowa mieszkań zamieszkanych stale m2 24017,0
ludność w mieszkaniach osoba 1423
budynki mieszkalne
budynki bud. 289
mieszkania ogółem mieszk. 293
mieszkania zamieszkane stale mieszk. 293
powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem m2 23466,0
powierzchnia użytkowa mieszkań zamieszkanych stale m2 23466,0
ludność w mieszkaniach osoba 1388
MIESZKANIA NIEZAMIESZKANE
Mieszkania przeznaczone do stałego zamieszkania wg rodzaju podmiotów
ogółem mieszk. 16
osób fizycznych mieszk. 16
MIESZKANIA ZAMIESZKANE OGÓŁEM
Mieszkania zamieszkane ogółem
mieszkania ogółem mieszk. 301
powierzchnia użytkowa mieszkania ogółem m2 24017,0
mieszkania zamieszkane stale mieszk. 301
powierzchnia użytkowa mieszkania zamieszkane stale m2 24017,0
ludność w mieszkaniach zamieszkanych stale osoba 1423
Mieszkania zamieszkane wg okresu budowy budynku
przed 1918
mieszkania mieszk. 5
powierzchnia użytkowa m2 154,0
1918 – 1944
mieszkania mieszk. 28
powierzchnia użytkowa m2 1575,0
1945 – 1970
mieszkania mieszk. 70
powierzchnia użytkowa m2 4653,0
1971 – 1978
mieszkania mieszk. 62
powierzchnia użytkowa m2 5185,0
1979 – 1988
mieszkania mieszk. 75
powierzchnia użytkowa m2 6777,0
1989 – 2002 łącznie z będącymi w budowie
mieszkania mieszk. 61
powierzchnia użytkowa m2 5673,0
2001 – 2002 łącznie z będącymi w budowie
mieszkania mieszk. 23
powierzchnia użytkowa m2 2040,0
Mieszkania zamieszkane wg rodzaju podmiotów będących właścicielami mieszkań
mieszkania ogółem
ogółem mieszk. 301
osób fizycznych mieszk. 301
powierzchnia użytkowa mieszkania ogółem
ogółem m2 24017,0
osób fizycznych m2 24017,0
mieszkania zamieszkane stale
ogółem mieszk. 301
osób fizycznych mieszk. 301
powierzchnia użytkowa mieszkania zamieszkane stale
ogółem m2 24017,0
osób fizycznych m2 24017,0
ludność w mieszkaniach zamieszkanych stale
ogółem osoba 1423
osób fizycznych osoba 1423
MIESZKANIA ZAMIESZKANE STALE
Mieszkania zamieszkane stale wg liczby gospodarstw domowych zamieszkujących mieszkania
mieszkania
ogółem mieszk. 301
1 gospodarstwo domowe mieszk. 279
2 gospodarstwa domowe mieszk. 16
gospodarstwa domowe
ogółem gosp.dom. 329
1 gospodarstwo domowe gosp.dom. 279
2 gospodarstwa domowe gosp.dom. 32
ludność
ogółem osoba 1423
1 gospodarstwo domowe osoba 1260
2 gospodarstwa domowe osoba 104
Mieszkania zamieszkane stale wg liczby i składu gospodarstw domowych
mieszkania
ogółem mieszk. 301
1 gospodarstwo domowe razem mieszk. 279
1 gospodarstwo domowe jednorodzinne mieszk. 194
1 gospodarstwo domowe dwu i więcej rodzinne mieszk. 49
1 gospodarstwo domowe nierodzinne mieszk. 36
2 gospodarstwa domowe razem mieszk. 16
2 gospodarstwa domowe oba rodzinne mieszk. 9
2 gospodarstwa domowe rodzinne i nierodzinne mieszk. 5
3 i więcej gospodarstw domowych mieszk. 6
gospodarstwa domowe
ogółem gosp.dom. 329
1 gospodarstwo domowe razem gosp.dom. 279
1 gospodarstwo domowe jednorodzinne gosp.dom. 194
1 gospodarstwo domowe dwu i więcej rodzinne gosp.dom. 49
1 gospodarstwo domowe nierodzinne gosp.dom. 36
2 gospodarstwa domowe razem gosp.dom. 32
2 gospodarstwa domowe oba rodzinne gosp.dom. 18
2 gospodarstwa domowe rodzinne i nierodzinne gosp.dom. 10
3 i więcej gospodarstw domowych gosp.dom. 18
ludność
ogółem osoba 1423
1 gospodarstwo domowe razem osoba 1260
1 gospodarstwo domowe jednorodzinne osoba 883
1 gospodarstwo domowe dwu i więcej rodzinne osoba 336
1 gospodarstwo domowe nierodzinne osoba 41
2 gospodarstwa domowe razem osoba 104
2 gospodarstwa domowe oba rodzinne osoba 68
2 gospodarstwa domowe rodzinne i nierodzinne osoba 32
3 i więcej gospodarstw domowych osoba 59
Mieszkania zamieszkane stale wg liczby izb
mieszkania
ogółem mieszk. 301
1 izba mieszk. 2
2 izby mieszk. 27
3 izby mieszk. 83
4 izby mieszk. 87
5 izb i więcej mieszk. 102
gospodarstwa domowe
ogółem gosp.dom. 329
1 izba gosp.dom. 2
2 izby gosp.dom. 28
3 izby gosp.dom. 88
4 izby gosp.dom. 92
5 izb i więcej gosp.dom. 119
ludność
ogółem osoba 1423
1 izba osoba 4
2 izby osoba 55
3 izby osoba 319
4 izby osoba 443
5 izb i więcej osoba 602
Mieszkania zamieszkane stale wg liczby osób na izbę
mieszkania
ogółem mieszk. 301
poniżej 0,50 osoby/izbę mieszk. 23
0,50 – 0,99 osoby/izbę mieszk. 76
1,00 osoby/izbę mieszk. 52
1,01 – 1,49 osoby/izbę mieszk. 63
1,50 – 1,99 osoby/izbę mieszk. 55
2,00 – 2,99 osoby/izbę mieszk. 28
3,00 i więcej osoby/izbę mieszk. 4
ludność
ogółem osoba 1423
poniżej 0,50 osoby/izbę osoba 28
0,50 – 0,99 osoby/izbę osoba 234
1,00 osoby/izbę osoba 212
1,01 – 1,49 osoby/izbę osoba 342
1,50 – 1,99 osoby/izbę osoba 362
2,00 – 2,99 osoby/izbę osoba 206
3,00 i więcej osoby/izbę osoba 39
Mieszkania zamieszkane stale wg powierzchni użytkowej na osobę
mieszkania
ogółem mieszk. 301
poniżej 7,0 m2/osobę mieszk. 5
7,0 – 9,9 m2/osobę mieszk. 34
10,0 – 14,9 m2/osobę mieszk. 81
15,0 – 19,9 m2/osobę mieszk. 58
20,0 – 29,9 m2/osobę mieszk. 62
30,0 i więcej m2/osobę mieszk. 61
ludność
ogółem osoba 1423
poniżej 7,0 m2/osobę osoba 36
7,0 – 9,9 m2/osobę osoba 255
10,0 – 14,9 m2/osobę osoba 489
15,0 – 19,9 m2/osobę osoba 281
20,0 – 29,9 m2/osobę osoba 213
30,0 i więcej m2/osobę osoba 149
MIESZKANIA ZAMIESZKANE WG LICZBY IZB
Mieszkania zamieszkane wg liczby izb
mieszkania ogółem
mieszkania mieszk. 301
1 izba mieszk. 2
2 izby mieszk. 27
3 izby mieszk. 81
4 izby mieszk. 85
5 izb i więcej mieszk. 106
izby izba 1252
mieszkania zamieszkane stale
mieszkania mieszk. 301
1 izba mieszk. 2
2 izby mieszk. 27
3 izby mieszk. 81
4 izby mieszk. 85
5 izb i więcej mieszk. 106
izby izba 1252
MIESZKANIA ZAMIESZKANE WG POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
Mieszkania zamieszkane wg powierzchni użytkowej
mieszkania ogółem
ogółem mieszk. 301
poniżej 30 m2 mieszk. 15
30 – 39 m2 mieszk. 7
40 – 49 m2 mieszk. 19
50 – 59 m2 mieszk. 37
60 – 79 m2 mieszk. 74
80 – 99 m2 mieszk. 75
100 – 119 m2 mieszk. 39
120 m2 i więcej mieszk. 35
mieszkania zamieszkane stale
ogółem mieszk. 301
poniżej 30 m2 mieszk. 15
30 – 39 m2 mieszk. 7
40 – 49 m2 mieszk. 19
50 – 59 m2 mieszk. 37
60 – 79 m2 mieszk. 74
80 – 99 m2 mieszk. 75
100 – 119 m2 mieszk. 39
120 m2 i więcej mieszk. 35
MIESZKANIA ZAMIESZKANE WG SPOSOBU ICH OGRZEWANIA
Mieszkania zamieszkane wg sposobu ich ogrzewania
mieszkania ogółem
ogółem mieszk. 301
CO indywidualne mieszk. 221
piece mieszk. 79
powierzchnia użytkowa mieszkania ogółem
ogółem m2 24017,0
CO indywidualne m2 19581,0
piece m2 4387,0
mieszkania zamieszkane stale
ogółem mieszk. 301
CO indywidualne mieszk. 221
piece mieszk. 79
powierzchnia użytkowa mieszkania zamieszkane stale
ogółem m2 24017,0
CO indywidualne m2 19581,0
piece m2 4387,0
ludność w mieszkaniach zamieszkanych stale
ogółem osoba 1423
CO indywidualne osoba 1155
piece osoba 265
MIESZKANIA ZAMIESZKANE WG WYPOSAŻENIA W WODOCIĄG, USTĘP, ŁAZIENKĘ, CIEPŁĄ WODĘ I GAZ
Mieszkania zamieszkane wg wyposażenia w wodociąg i ustęp
mieszkania ogółem
ogółem mieszk. 301
wodociąg razem mieszk. 281
wodociąg z sieci mieszk. 1
wodociąg lokalny mieszk. 280
bez wodociągu mieszk. 20
ustęp spłukiwany razem mieszk. 258
ustęp spłukiwany z odprowadzeniem do urządzenia lokalnego mieszk. 258
mieszkania zamieszkane stale
ogółem mieszk. 301
wodociąg razem mieszk. 281
wodociąg z sieci mieszk. 1
wodociąg lokalny mieszk. 280
bez wodociągu mieszk. 20
ustęp spłukiwany razem mieszk. 258
ustęp spłukiwany z odprowadzeniem do urządzenia lokalnego mieszk. 258
ludność w mieszkaniach zamieszkanych stale
ogółem osoba 1423
wodociąg razem osoba 1391
wodociąg z sieci osoba 4
wodociąg lokalny osoba 1387
bez wodociągu osoba 32
ustęp spłukiwany razem osoba 1317
ustęp spłukiwany z odprowadzeniem do urządzenia lokalnego osoba 1317
Mieszkania zamieszkane wg wyposażenia w łazienkę, ciepłą wodę i gaz
mieszkania ogółem
ogółem mieszk. 301
łazienka mieszk. 262
ciepła woda bieżąca mieszk. 264
gaz z butli mieszk. 250
mieszkania zamieszkane stale
ogółem mieszk. 301
łazienka mieszk. 262
ciepła woda bieżąca mieszk. 264
gaz z butli mieszk. 250
ludność w mieszkaniach zamieszkanych stale
ogółem osoba 1423
łazienka osoba 1330
ciepła woda bieżąca osoba 1330
gaz z butli osoba 1253
PODMIOTY GOSPODARCZE
NOWO ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ
Podmioty nowo zarejestrowane wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych
ogółem
Sekcja C jed.gosp. 2 1 2
Sekcja C dział 15 jed.gosp. 2 0 2
Sekcja C dział 25 jed.gosp. 0 1 0
Sekcja F jed.gosp. 3 2 2
Sekcja F dział 41 jed.gosp. 1 1 1
Sekcja F dział 43 jed.gosp. 2 1 1
Sekcja G jed.gosp. 2 3 2
Sekcja G dział 45 jed.gosp. 0 1 0
Sekcja G dział 46 jed.gosp. 0 0 1
Sekcja G dział 47 jed.gosp. 2 2 1
Sekcja I jed.gosp. 1 0 0
Sekcja I dział 56 jed.gosp. 1 0 0
Sekcja N jed.gosp. 1 0 1
Sekcja N dział 81 jed.gosp. 0 0 1
Sekcja N dział 82 jed.gosp. 1 0 0
Sekcja P jed.gosp. 1 1 0
Sekcja Q jed.gosp. 2 0 0
Sekcja Q dział 86 jed.gosp. 2 0 0
Sekcje S i T jed.gosp. 1 0 1
Sekcja S dział 94 jed.gosp. 1 0 1
sektor publiczny
Sekcja P jed.gosp. 1 0 0
sektor prywatny
Sekcja C jed.gosp. 2 1 2
Sekcja F jed.gosp. 3 2 2
Sekcja G jed.gosp. 2 3 2
Sekcja I jed.gosp. 1 0 0
Sekcja N jed.gosp. 1 0 1
Sekcja P jed.gosp. 0 1 0
Sekcja Q jed.gosp. 2 0 0
Sekcje S i T jed.gosp. 1 0 1
Podmioty nowo zarejestrowane wg sektorów własnościowych
podmioty gospodarki narodowej ogółem jed.gosp. 13 7 8
sektor publiczny – ogółem jed.gosp. 1 0 0
sektor publiczny – państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego jed.gosp. 1 0 0
sektor prywatny – ogółem jed.gosp. 12 7 8
sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jed.gosp. 11 6 7
sektor prywatny – stowarzyszenia i organizacje społeczne jed.gosp. 1 1 1
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON
Gminne i powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne wg PKD 2007
gminne samorządowe jednostki organizacyjne
ogółem jed.gosp. 3 4 4 0
w sekcji P jed.gosp. 3 4 4 0
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg sekcji PKD 2007
ogółem jed.gosp. 78
Sekcja A jed.gosp. 4
Sekcja C jed.gosp. 36
Sekcja F jed.gosp. 12
Sekcja G jed.gosp. 13
Sekcja H jed.gosp. 3
Sekcja I jed.gosp. 3
Sekcja N jed.gosp. 1
Sekcja Q jed.gosp. 4
Sekcje S, T, U jed.gosp. 2
Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemajace osobowości prawnej wg sekcji PKD 2007
ogółem
ogółem jed.gosp. 15
Sekcja G jed.gosp. 3
Sekcja O jed.gosp. 1
Sekcja P jed.gosp. 5
Sekcje S i T jed.gosp. 6
sektor publiczny
ogółem jed.gosp. 4
Sekcja P jed.gosp. 4
sektor prywatny
ogółem jed.gosp. 11
Sekcja G jed.gosp. 3
Sekcja O jed.gosp. 1
Sekcja P jed.gosp. 1
Sekcje S i T jed.gosp. 6
Podmioty gospodarki narodowej wg formy prawnej
Spółki handlowe ogółem jed.gosp. 2
Spółki handlowe – w sekcji G jed.gosp. 2
Spółki cywilne ogółem jed.gosp. 1
Podmioty wg PKD 2007 i rodzajów działalności
ogółem jed.gosp. 78 90 88 93
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo jed.gosp. 5 7 5 4
przemysł i budownictwo jed.gosp. 45 48 47 48
pozostała działalność jed.gosp. 28 35 36 41
Podmioty wg klas wielkości
ogółem jed.gosp. 78 90 88 93
0 – 9 jed.gosp. 75 87 85 91
10 – 49 jed.gosp. 3 3 3 2
Podmioty wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych
ogółem
ogółem jed.gosp. 78 90 88 93
Sekcja A jed.gosp. 5 7 5 4
Sekcja A dział 01 jed.gosp. 5 7 5 4
Sekcja C jed.gosp. 37 37 35 36
Sekcja C dział 10 jed.gosp. 1 1 1 1
Sekcja C dział 14 jed.gosp. 3 3 3 3
Sekcja C dział 15 jed.gosp. 31 31 28 29
Sekcja C dział 16 jed.gosp. 2 2 2 2
Sekcja C dział 25 jed.gosp. 0 0 1 1
Sekcja F jed.gosp. 8 11 12 12
Sekcja F dział 41 jed.gosp. 3 4 4 6
Sekcja F dział 43 jed.gosp. 5 7 8 6
Sekcja G jed.gosp. 9 11 13 16
Sekcja G dział 45 jed.gosp. 0 0 1 1
Sekcja G dział 46 jed.gosp. 2 2 2 3
Sekcja G dział 47 jed.gosp. 7 9 10 12
Sekcja H jed.gosp. 4 4 3 3
Sekcja H dział 49 jed.gosp. 4 3 2 2
Sekcja H dział 52 jed.gosp. 0 1 1 1
Sekcja I jed.gosp. 3 3 3 3
Sekcja I dział 55 jed.gosp. 1 1 1 1
Sekcja I dział 56 jed.gosp. 2 2 2 2
Sekcja N jed.gosp. 0 1 0 1
Sekcja N dział 81 jed.gosp. 0 0 0 1
Sekcja N dział 82 jed.gosp. 0 1 0 0
Sekcja O jed.gosp. 1 1 1 1
Sekcja P jed.gosp. 3 4 5 5
Sekcja Q jed.gosp. 2 4 4 4
Sekcja Q dział 86 jed.gosp. 2 4 4 4
Sekcje S i T jed.gosp. 6 7 7 8
Sekcja S dział 94 jed.gosp. 4 5 5 6
Sekcja S dział 95 jed.gosp. 1 1 1 1
Sekcja S dział 96 i Sekcja T dział 97 i 98 jed.gosp. 1 1 1 1
sektor publiczny
ogółem jed.gosp. 3 4 4 4
Sekcja P jed.gosp. 3 4 4 4
sektor prywatny
ogółem jed.gosp. 75 86 84 89
Sekcja A jed.gosp. 5 7 5 4
Sekcja C jed.gosp. 37 37 35 36
Sekcja F jed.gosp. 8 11 12 12
Sekcja G jed.gosp. 9 11 13 16
Sekcja H jed.gosp. 4 4 3 3
Sekcja I jed.gosp. 3 3 3 3
Sekcja N jed.gosp. 0 1 0 1
Sekcja O jed.gosp. 1 1 1 1
Sekcja P jed.gosp. 0 0 1 1
Sekcja Q jed.gosp. 2 4 4 4
Sekcje S i T jed.gosp. 6 7 7 8
Podmioty wg sektorów własnościowych
podmioty gospodarki narodowej ogółem jed.gosp. 78 90 88 93
sektor publiczny – ogółem jed.gosp. 3 4 4 4
sektor publiczny – państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego jed.gosp. 3 4 4 4
sektor prywatny – ogółem jed.gosp. 75 86 84 89
sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jed.gosp. 67 77 74 78
sektor prywatny – spółki handlowe jed.gosp. 2 2 2 2
sektor prywatny – stowarzyszenia i organizacje społeczne jed.gosp. 3 4 5 6
WYREJESTROWANE Z REJESTRU REGON PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ
Podmioty wyrejestrowane wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych
ogółem
Sekcja C jed.gosp. 2 3 2
Sekcja C dział 15 jed.gosp. 2 3 2
Sekcja F jed.gosp. 0 0 3
Sekcja F dział 43 jed.gosp. 0 0 3
Sekcja H jed.gosp. 0 1 0
Sekcja H dział 49 jed.gosp. 0 1 0
Sekcja I jed.gosp. 1 0 0
Sekcja I dział 56 jed.gosp. 1 0 0
Sekcja N jed.gosp. 0 1 0
Sekcja N dział 82 jed.gosp. 0 1 0
sektor prywatny
Sekcja C jed.gosp. 2 3 2
Sekcja F jed.gosp. 0 0 3
Sekcja H jed.gosp. 0 1 0
Sekcja I jed.gosp. 1 0 0
Sekcja N jed.gosp. 0 1 0
Podmioty wyrejestrowane wg sektorów własnościowych
podmioty gospodarki narodowej ogółem jed.gosp. 3 5 5
sektor prywatny – ogółem jed.gosp. 3 5 5
sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jed.gosp. 3 5 5
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
Mieszkania oddane do użytkowania
ogółem
mieszkania mieszk. 3 2 1 3 4
izby izba 16 13 5 19 28
powierzchnia użytkowa m2 376 258 142 489 607
indywidualne
mieszkania mieszk. 3 2 1 3 4
izby izba 16 13 5 19 28
powierzchnia użytkowa m2 376 258 142 489 607
SZKOLNICTWO PODSTAWOWE, GIMNAZJALNE, PONADPODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE
EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Szkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (bez szkół specjalnych)
szkoły podstawowe bez specjalnych
uczniowie w oddziałach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych osoba 0 0 0 0 1
gimnazja bez specjalnych
uczniowie w oddziałach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych osoba 2 2 0 0 0
uczniowie – dziewczęta w oddziałach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych osoba 1 1 0 0 0
absolwenci w oddziałach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych osoba 0 2 0 0
KOMPUTERYZACJA
Komputery w szkołach podstawowych i gimnazjach
komputery w szkole
ogółem szt 25 25 25 22 21
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych szt 25 25 25 22 21
komputery z dostępem do Internetu
ogółem szt 17 17 17 19 20
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych szt 17 17 17 19 20
komputery przeznaczone do użytku uczniów
ogółem szt 20 20 20 15 15
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych szt 20 20 20 15 15
komputery z dostępem do Internetu przeznaczone do użytku uczniów
ogółem szt 16 16 16 15 15
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych szt 16 16 16 15 15
pracownie komputerowe
ogółem izba 1 1 1 1 1
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych izba 1 1 1 1 1
Wskaźniki komputeryzacji szkół podstawowych i gimnazjalnych
udział % szkół wyposażonych w komputery przeznaczone do użytku uczniów z dostępem do Internetu
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych % 100,00 100,00 100,00 1,00 1,00
uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych osoba 7,31 7,13 6,63 0,00 0,00
NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOŁACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Dodatkowo uczący się języka obcego wg typu szkoły
gimnazja
ogółem osoba 82 53 19 0 0
niemiecki osoba 82 53 19 0 0
Obowiązkowo uczący się języka obcego wg typu szkoły
szkoły podstawowe
ogółem osoba 117 114 106 104 112
angielski osoba 117 114 106 104 112
gimnazja
ogółem osoba 82 97 111 140 122
angielski osoba 82 76 65 70 61
niemiecki osoba 0 21 46 70 61
SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE
Gimnazja dla dzieci, młodzieży i dorosłych
gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
ogółem
ogółem ob. 1 1 1 1 1
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego ob. 1 1 1 1 1
oddziały w szkołach
ogółem 4 4,00 3,00 3,00 3,00
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego 4 4,00 3,00 3,00 3,00
uczniowie
ogółem osoba 82 76 65 70 61
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 82 76 65 70 61
uczniowie – mężczyźni
ogółem osoba 38 38 38 44 35
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 38 38 38 44 35
uczniowie – kobiety
ogółem osoba 44 38 27 26 26
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 44 38 27 26 26
uczniowie w 1 klasie
ogółem osoba 14
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 14
uczniowie w 1 klasie – kobiety
ogółem osoba 7
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 7
uczniowie w 1 klasie – mężczyźni
ogółem osoba 7
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 7
absolwenci
ogółem osoba 16 27 35 19 20
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 16 27 35 19 20
absolwenci – mężczyźni
ogółem osoba 9 14 15 8 13
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 9 14 15 8 13
absolwenci – kobiety
ogółem osoba 7 13 20 11 7
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 7 13 20 11 7
Gimnazja ogółem
ogółem ob. 1 1 1 1 1
oddziały w szkołach 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00
uczniowie osoba 82 76 65 70 61
absolwenci osoba 16 27 35 19 20
SZKOLNICTWO PODSTAWOWE
Szkoły podstawowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych wg gestora
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
ogółem
ogółem ob. 1 1 1 1 1
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego ob. 1 1 1 1 1
pomieszczenia szkolne
ogółem pom. 12 12 12 12 12
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego pom. 12 12 12 12 12
oddziały w szkołach
ogółem 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
uczniowie
ogółem osoba 117 114 106 104 112
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 117 114 106 104 112
uczniowie – mężczyźni
ogółem osoba 71 68 60 54 57
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 71 68 60 54 57
uczniowie – kobiety
ogółem osoba 46 46 46 50 55
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 46 46 46 50 55
uczniowie w 1 klasie
ogółem osoba 20
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 20
uczniowie w 1 klasie – kobiety
ogółem osoba 10
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 10
uczniowie w 1 klasie – mężczyźni
ogółem osoba 10
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 10
absolwenci
ogółem osoba 21 21 25 24 13
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 21 21 25 24 13
absolwenci – mężczyźni
ogółem osoba 9 14 16 14 7
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 9 14 16 14 7
absolwenci – kobiety
ogółem osoba 12 7 9 10 6
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 12 7 9 10 6
Szkoły podstawowe ogółem
ogółem ob. 1 1 1 1 1
pomieszczenia szkolne pom. 12 12 12 12 12
oddziały w szkołach 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
uczniowie osoba 117 114 106 104 112
absolwenci osoba 21 21 25 24 13
TURYSTYKA
TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE
Hotele, motele i pensjonaty wg kategorii
hotele
kategorii ** ob. 0 0 0 1 1
Turystyczne obiekty noclegowe wg rodzajów
hotele
obiekty ogółem VII ob. 0 0 0 1 1
obiekty całoroczne VII ob. 0 0 0 1 1
korzystający z noclegów ogółem I-XII osoba 0 0 0 620 1327
korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII osoba 0 0 0 89 107
wynajęte pokoje ogółem I-XII w obiektach hotelowych 0 0 0 339 710
wynajęte pokoje turystom zagranicznym I-XII w obiektach hotelowych 0 0 0 44 55
udzielone noclegi ogółem I-XII 0 0 0 633 1327
udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII 0 0 0 89 107
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
PRZEDSZKOLA
Dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wg płci
ogółem
ogółem osoba 25 24 21 25 20
chłopcy osoba 14 10 7 15 15
dziewczęta osoba 11 14 14 10 5
dzieci do lat 6 włącznie
ogółem osoba 25 24 21 25 20
chłopcy osoba 14 10 7 15 15
dziewczęta osoba 11 14 14 10 5
dzieci 6-letnie
ogółem osoba 18 11 16 11 6
chłopcy osoba 11 6 7 6 6
dziewczęta osoba 7 5 9 5 0
dzieci od 3 do 6 lat
ogółem osoba 25 24 21 25 20
chłopcy osoba 14 10 7 15 15
dziewczęta osoba 11 14 14 10 5
Dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wg wieku
ogółem
ogółem osoba 25 24 21 25 20
chłopcy osoba 14 10 7 15 15
dziewczęta osoba 11 14 14 10 5
5
ogółem osoba 7 13 5 14 14
chłopcy osoba 3 4 0 9 9
dziewczęta osoba 4 9 5 5 5
6
ogółem osoba 18 11 16 11 6
chłopcy osoba 11 6 7 6 6
dziewczęta osoba 7 5 9 5 0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
ogółem ob. 1 1 1 1 1
oddziały (klasy, grupy) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
dzieci osoba 25 24 21 25 20
dzieci do lat 6 włącznie osoba 25 24 21 25 20
dzieci 6-letnie osoba 18 11 16 11 6
dzieci od 3 do 6 lat osoba 25 24 21 25 20
PUNKTY PRZEDSZKOLNE
Dzieci wg płci
punkty przedszkolne bez specjalnych
ogółem
ogółem
ogółem osoba 0 0 18 19 20
chłopcy osoba 0 0 11 11 13
dziewczęta osoba 0 0 7 8 7
dzieci do lat 6 włącznie
ogółem osoba 0 0 18 19 20
chłopcy osoba 0 0 11 11 13
dziewczęta osoba 0 0 7 8 7
dzieci od 3 do 6 lat
ogółem osoba 0 0 18 19 20
chłopcy osoba 0 0 11 11 13
dziewczęta osoba 0 0 7 8 7
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego
ogółem
ogółem osoba 0 0 18 19 20
chłopcy osoba 0 0 11 11 13
dziewczęta osoba 0 0 7 8 7
dzieci do lat 6 włącznie
ogółem osoba 0 0 18 19 20
chłopcy osoba 0 0 11 11 13
dziewczęta osoba 0 0 7 8 7
dzieci od 3 do 6 lat
ogółem osoba 0 0 18 19 20
chłopcy osoba 0 0 11 11 13
dziewczęta osoba 0 0 7 8 7
Dzieci wg wieku
ogółem
ogółem osoba 0 0 18 19 20
3 osoba 0 0 5 10 6
4 osoba 0 0 6 9 14
5 osoba 0 0 7 0 0
chłopcy
ogółem osoba 0 0 11 11 13
3 osoba 0 0 4 5 5
4 osoba 0 0 4 6 8
5 osoba 0 0 3 0 0
dziewczęta
ogółem osoba 0 0 7 8 7
3 osoba 0 0 1 5 1
4 osoba 0 0 2 3 6
5 osoba 0 0 4 0 0
Punkty przedszkolne
punkty przedszkolne bez specjalnych
ogółem
ogółem ob. 0 0 1 1 1
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego ob. 0 0 1 1 1
oddziały
ogółem 0 0 1 1 1
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego 0 0 1 1 1
miejsca
ogółem msc 0 0 25 25 25
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego msc 0 0 25 25 25
dzieci
ogółem osoba 0 0 18 19 20
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 0 0 18 19 20
dzieci do lat 6 włącznie
ogółem osoba 0 0 18 19 20
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 0 0 18 19 20
dzieci od 3 do 6 lat
ogółem osoba 0 0 18 19 20
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 0 0 18 19 20

Udostępnij

O autorze