Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 a Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Rabki-Zdroju na lata 2009 – 2015

Kolejne porównanie.

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 a

Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Rabki-Zdroju na lata 2009 – 2015

Strategia zawiera dużo inwestycji z programu rewitalizacji ok.80 % jest identycznie, lata realizacji są przesunięte.

 

Ważne jest to co zaplanowano by  zrealizowano, jest tego dużo, jest duże zagrożenie- nie uda się zrobić wszystkiego.

Przykłady:

REWIT: Budowa bulwarów nad Poniczanką wraz z zagospodarowaniem rekreacyjnym terenu.

Czas: 2010-2011 Koszt : 3 mln Gmina.

STRAT: Rozszerzenie obszaru Parku Zdrojowego o tereny wzdłuż potoków Poniczanka i Słonka(budowa reprezentacyjnych bulwarów uzdrowiskowych nad Poniczanką wraz z zagospodarowaniem rekreacyjnym terenu) Czas- 2013-2016 (kontynuacja także po 2016)

Kosz- 10 mln Gmina z PPP.

 

You May Also Like