Rabczańskie Wieści Pozarządowe

RIO o długu Rabki w 2014 roku.

Uchwała Nr SO. IX/426-2/19/14 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rabka-Zdrój.

Co m.in. wynika z pisma:

– dług jest w bezpiecznych granicach.

– zadłużenie za 2012 to kwota 21 136 000 zł

– przychód z pożyczek w 2014 r. to: 2 665 000 zł

– splata zadłużenia w 2014 r. to 3 191 770 zł  

– dług będzie spłacany do 2025 roku.

– kredyty nie będą zaciągane do 2025 roku.

Zdjęcie 

Udostępnij

O autorze