Rdzawka

Kobiety w Rdzawce.

Mimo iż 8 marca już minął, należy napisać kilka słów o naszych Paniach z Rdzawki.

W danych za 2009 rok liczba Pań wynosiła 699 , a w 2012 na ludność obszarów wiejskich 4280 Panie stanowiły 2128.

Panie z Rdzawki aktywnie działają w Kole Gospodyń Wiejskich.

A także w chórze ”Adoramus”, co widać na poniższym filmie z jego 20- lecia.

Panie z Rdzawki są wyróżnianie za działania podejmowane na rzecz wsi, ostatnio Panie z Rdzawki zostały odznaczone medalami za działania na kulturę Polską.

Udostępnij

O autorze