Co z prawem jazdy dla mieszkańców Rdzawki ?

W 2013 roku było 10 ośrodków,zostało 8. Liczby o 30 ! szkołach w Rabce są więc plotką.

Mieszkańcom Rdzawki i Rabki  pozostało 8 szkół.

Nowy Targ, dnia 13 marca 2014 r.

Nasz znak: KT.1431.3.2014.FS

Pan
Mateusz Wójtowicz

Dotyczy: udostępnienia informacji publicznej.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.03.2014 r. informuję, że prowadzony przez Starostę Nowotarskiego rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w roku 2013 zawierał 10 wpisów przedsiębiorców prowadzących ośrodki w Gminie Rabka-Zdrój. W ciągu roku wykreślono 2 wpisy, a więc na dzień 31.12.2013 r., jak i na dzień dzisiejszy rejestr zawiera 8 wpisów przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w gminie Rabka-Zdrój.

Z poważaniem
Filip Stachowiec

 

You May Also Like