Rdzawka

Co po sesji z 19 marca 2014 w sprawach Rdzawki.

UCHWAŁA NR XLVI/318/14 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

1. Postanawia się zaciągnąć w 2014 r. kredyt długoterminowy w wysokości 2 665 000,00 zł. (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zaciągnięte w całości w 2014 r. zobowiązanie finansowe, o którym mowa w § 1 zostanie spłacone z dochodów budżetu Gminy Rabka-Zdrój w latach 2016 – 2025.

 

A co w Rdzawce ?

UCHWAŁA NR XLVI/320/14 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Str.16- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na zadanie”Uzyskanie decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej 1666K Ponice- Rdzawka/budowa chodnika/ w miejscowości Rdzawka”.

34 000 zł

Str.18- sołectwo Rdzawka

„Przebudowa drogi do osiedla Stermachówka w Rdzawce” Plan na 2014- 50 000 zł

„Przebudowa drogi do osiedla Kowalczykówka w Rdzawce” Plan na 2014- 20 000 zł

– „Przebudowa drogi do osiedla Ziembówka w Rdzawce” Plan na 2014 – 30 000 zł

Str.23- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku gminnego w Rdzawce – opracowanie dokumentacji projektowej  – 60 000 zł 

Str.24- Modernizacja kolektora sanitarnego Ponice-Rdzawka – 50 000 zł

 

Ciekawostki:

Str.24- Wykonanie Pomnika Zubrzyckiego w Parku Zdrojowym- 69 500 zł

Zakup wyposażenia budynku kina cyfrowego w Rabce-Zdroju-200 000 zł

 

Uchwała Nr XLVI/319/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2025.

Dodano: Przebudowa boisk sportowych ZSPiG w Rdzawce ,lata 2014-2015 800 000 zł

 

 

Udostępnij

O autorze