Rdzawka

Akcja Sprzątamy naszą piękną Rdzawkę.

Dyrektor Szkoły oraz Rada Rodziców w dniu dzisiejszym w południe zorganizowała dzień sprzątania ziemi pod hasłem „sprzątamy naszą piękną Rdzawkę”. Akcja prowadzona była w oparciu o zasady „nie śmieć, sprzątaj po sobie, reaguj na innych którzy śmiecą, dawaj dobry przykład innym segregując śmieci”. Organizatorzy apelują do wszystkich o utrzymanie porządku w naszej Rdzawce

W przedsionku kościoła jest okolicznościowa wystawa poświęcona tej kwestii z plakatów zrobionych przez uczniów naszej szkoły.

Udostępnij

O autorze