Nasi strażacy na jubileuszu Rabczańskiej orkiestry

80 lat Orkiestry OSP Rabka-Zdrój , to bardzo piękny wynik.

Podczas obchodów w ,których uczestniczyli oficjele, nasi strażacy zostali nagrodzeni.

Oto lista nagrodzonych z całej gminy ( za rabka.pl ):

Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa – druhów:
Świder Leszek s. Stefana

Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa : druhów

Zając Marek s.Stanisława

Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa : druhów

Ks. Orłowski Krzysztof s. Tadeusza

Strażak Wzorowy – druh:
dh. Piątkowski Damian s. Adama

Odznaki za wysługę lat:

Filas Józef 20lat
Latawiec Grzegorz 20
Miśkowiec Andrze20

Piłat Tadeusz 10
Magiera Piotr 10
Rapacz Krzysztof 10

Druhom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – Odznaki:

Świder Przemysław – złotą
Swałtek Rafał – srebrną
Szal Krzysztof – srebrną
Kołodziejczyk Mateusz – brązową
Chudy Natalia
Rapciak Artur
Rapciak Maciej
Rapciak Kacper
Sroka Łukasz
Sroka Marcin

You May Also Like