Rdzawka

Zdarzyło się tylko w Polsce

Film o przemianach ustrojowych w Polsce widzianych z perspektywy ludzi samorządu. O kluczowej dla decentralizacji władzy zmianie opowiadają ojcowie reformy samorządowej: Michał Kulesza, Jerzy Regulski i sędzia Jerzy Stępień

http://ninateka.pl/film/zdarzylo-sie-tylko-w-polsce

Udostępnij

O autorze