Rdzawka

Co po czerwcowej sesji dla Rdzawki.

UCHWAŁA NR XLIX/343/14 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok .

Drogi powiatowe

Str.9- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na zadanie”Uzyskanie decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej 1666K Ponice-Rdzawka/budowa chodnika/ w

miejscowości Rdzawka”.  34 000 zł

Drogi wewnętrzne

Przebudowa drogi do osiedla Stermachówka w Rdzawce 50 000 zł

Przebudowa drogi do osiedla Kowalczykówka w Rdzawce 20 000 zł

Przebudowa drogi do osiedla Ziembówka w Rdzawce 30 000 zł

Klęski żywiołowe 

Str.10-  Zabezpieczenie korpusu drogi do osiedla Kowalówka w Rdzawce 20 000 zł

Gospodarka gruntami 

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku gminnego w Rdzawce – opracowanie dokumentacji projektowej  60 000 zł 

 

Str.11 Modernizacja kolektora sanitarnego Ponice-Rdzawka 50 000 zł

 

 

 

Udostępnij

O autorze