Rdzawka

Dyplom z marzeń w Rdzawce

Za Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka:

Dyplom z Marzeń

 

student

Drodzy maturzyści istnieje możliwość ubiegania się o stypendium, które wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

Jest to wspólne przedsięwzięcie grona partnerów oraz jedyna w swoim rodzaju inicjatywa na rzecz młodzieży wykorzystująca doświadczenie wielu instytucji i organizacji.

Wnioski o stypendium należy składać on-line: https://fep.home.pl/wnioski/

Termin składania wniosków upływa 18 sierpnia 2014 r. o godz. 16.00. 

Każdy maturzysta chcący wziąć udział w programie musi najpierw uzyskać rekomendacje naszego stowarzyszenia, kontakt na dole artykułu.

Regulamin programu stypendiów pomostowych 

W roku akademickim 2014/2015 czekają na Was stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Ten program jest dla Ciebie, jeżeli spełnisz następujące warunki:

• jesteś zdolny, ambitny i chcesz kontynuować naukę na wyższej uczelni,

• zdasz dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (stypendia będą przyznawane na podstawie konkursu świadectw maturalnych),

• zostaniesz przyjęty na stacjonarne (dzienne) studia magisterskie w polskich uczelniach publicznych, realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym,

• mieszkasz na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców,

• w Twojej rodzinie dochód na osobę nie przekracza 1.176 zł netto, lub 1.344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,

• masz rekomendację naszej Fundacji
Aby ubiegać się o stypendium, musisz:

 • być maturzystą z 2014 roku,
 • zostać przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie,
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.176 zł netto, lub 1.344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując algorytm:

  Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym

  1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne.

  2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)

  3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym
  mnożymy przez 0,4.

  4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym
  mnożymy przez 0,6.

  5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

  Dokumenty

  Maturzyści mający rekomendacje pozarządowych organizacji lokalnych (segment II)

 • kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm)
 •  kserokopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów netto Twojej rodziny w czerwcu 2014 r. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur),
 • dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej

  Terminarz

  Wnioski o stypendium należy składać on-line.

  Aplikacja zostanie uruchomiona 1 lipca 2014 r. 

  Termin złożenia wniosku on-line upływa 18 sierpnia 2014r (do 16-ej). Po zakończeniu wypełniania wniosku drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie organizacji lokalnej, od której otrzymał rekomendację, w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2014r
  Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.Autor i Partner Programu:

         Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

  Partnerzy Programu:

  Narodowy Bank Polski,
  Fundacja PZU
  Fundacja BRE Banku
  Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego
  Fundacja Wspomagania Wsi

Informację pochodzą ze strony: www.fundacja.sdb.pl
 
Jeżeli macie jakieś pytania lub wątpliwości to proszę o kontakt:
tel. 694638060

Udostępnij

O autorze