Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Wyraź zdanie o programie współpracy starostwa na 2015 do 20 sierpnia 2014.

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 do 20 sierpnia 2014

Co nowego:

§ 14

Wysokość środków planowanych na realizację programu

  1. Określa się wysokość środków finansowych planowanych na realizację Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 w kwocie 40.000,00 PLN ( czterdzieści tysięcy złotych) na realizację zadania Powiatu z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie ośrodka  interwencji kryzysowej.

Udostępnij

O autorze