osp rdzawkaRdzawka

Dożynki w Chabówce oraz Rdzawka

Jak informuje OSP Rdzawka  Zespół Góralski ” Powicher ” zaprezentował na dożynkach w Chabówce, swój wieniec dożynkowy.

Zdjęcie: OSP Rdzawka

Mieszkańcy Rdzawki udali się na dożynki trzema traktorami wraz z jednostką OSP Rdzawka. Drugi wieniec przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich ze Rdzawki.

Zdjęcie: OSP Rdzawka

W obchodach oprócz władz gminy, Pani Burmistrz Ewy Przybyło, burmistrza Pana Roberta Wójciaka, udział wziął poseł Edward Siarka. Nasz radny Pan Adam Czyszczoń oraz Sołtys Rdzawki Pan Józef Filas. Jednym z koncelebransów mszy świętej był ksiądz Krzysztof Orłowski. Przedstawiciele sołectwa m.in sołtys Józef Filas w darach ołtarza przekazali oscypki. Medal z rąk Pani Burmistrz otrzymał m.in ksiądz Krzysztof Orłowski. Na scenie przygrywał zespół Kaduki.

Galerie:

Zdjęcia z gorce 24.pl

 

Dożynki gminne 2014 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka:

Dożynki gminne odbyły się w Chabówce 24 sierpnia 2014 roku. Przygotowania do dożynek rozpoczęły się w lipcu. Pani Halina Swałtek – prezes Koło Gospodyń Wiejskich zadeklarowała, że Koło przygotuje tradycyjnie wieniec i stół dożynkowy. Po raz pierwszy rodzice dzieci należących do zespołu POWICHER zaproponowali, że też przygotują wieniec dożynkowy. Zostało to przyjęte najpierw ze zdziwieniem, jednak rodzice przedyskutowali sobie jaki wieniec chcą zrobić. Ustalono, ze wykonana zostanie studnia z napisem CHRYSTUS ŹRÓDŁO ŻYCIA. Wykonanie wieńca zajęło 4 tygodnie. Wieniec pań z Koła Gospodyń Wiejskich wykonany został w krótszym terminie ale ogromne doświadczenie zrobiło swoje. Duży wieniec został wykonany w kształcie Krzyża Virtuti Militari z centralnie ułożonym chlebem w kształcie hostii robił wrażenie. Odbyło się wiele spotkań na których przygotowano przyśpiewki dożynkowe. W spotkaniach licznie uczestniczyli dorośli, młodzież i dzieci. Ustalono co i kto przygotuje dodatkowe smakołyki i ciasta na stół dożynkowy. Okazało się, że dwa ciągniki z wozami to za mało by zabrać wszystkich do Chabówki. Kobiety wymusiły by sołtys – J. Filas zorganizował trzeci wóz na wyjazd. Po raz pierwszy tak licznie wybraliśmy się na dożynki. Zaangażowanie wszystkich w przygotowanie było wielkie i bardzo zjednoczyło mieszkańców wsi. Gdy w niedzielę zaczęli wszyscy znosić na miejsce zbiórki pod naszą remizę wszystko co przygotowali to serce rosło. Dumny byłem z tego, że jestem mieszkańcem Rdzawki. Byliśmy też najliczniejszą reprezentacją w strojach góralskich. Należy przy okazji zauważyć, że wielu mieszkańców sprawiło sobie nowe stroje. Wyruszyliśmy ze śpiewem w kierunku Rabki na pięknie przystrojonych kwiatami i zieleniną wozach. Nad bezpieczeństwem przejazdu czuwała nasza Ochotnicza Straż Pożarna na którą zawsze możemy liczyć. Miejsce zbiórki było przy „starej szkole” gdzie uformowano kolumnę dożynkową w skład której wchodziły: sołectwo Ponice, Rdzawka i przedstawiciele Rabki – zespół Robcusie. Msza św. dożynkowa odbyła się w kościele parafialnym św. Brata Alberta w Chabówce. Nasz duży wieniec nieśli panowie : A. Twaróg, J. Kuras, W. Burmistrz i K. Zając. Mniejszy wieniec zespołu POWICHER nieśli J. Jurzec, K. Jurzec, A. Czyszczoń i M. Świder – chłopcy byli przejęci bo coś takiego trafiło się im pierwszy raz. Msza św. miała piękny uroczysty i odświętny charakter. W kazaniu ksiądz mówił o pracy, poświęceniu i wysiłku jaki wymaga praca na roli. Z kościoła wszyscy udali się na stadion sportowy. Gości witały sołtys wsi Renata Wdówka oraz burmistrz Ewa Przybyło. Głos zabrał również poseł na Sejm RP p. Edward Siarka. Niestety zaczęło padać, każdy schronił się gdzie mógł. Gospodarze na wypadek deszczu przygotowali kilka dużych namiotów. Intensywny deszcz spowodował, że teren stał się grząski. Taka pogoda spowodowała, że wiele osób dość szybko opuściło dożynki. Jako pierwsi zaśpiewaliśmy nasze przyśpiewki, wyszło nam dobrze. W przyśpiewkach był przytyk, że pani burmistrz zatańczy z naszym radnym Adamem. Pani Burmistrz na naszą melodię zaśpiewała nam naprędce przygotowaną zwrotkę. Do tańca z p. burmistrz ruszył nas sołtys – J. Filas zbierając za taniec z p. burmistrz gromkie brawa. Jako jedyni mieliśmy liczną reprezentację mężczyzn i dzieci. Przygrywała nam do śpiewu nasza kapela KADUKI. Piękny wiersz o chlebie napisała i wyrecytowała pani Katarzyna Rapacz ze Srokówki. Nasz stół dożynkowy prezentował się okazale i wszyscy którzy chcieli się poczęstować mogli spróbować tego co przygotowały nasze panie. Po ogłoszeniu wyników był jeszcze pokaz mody góralskiej przygotowany przez p. Siekierkę. Z Rdzawki w pokazie wzięła udział Kinga Paprocka i spontanicznie do pokazu włączył się Jan Kuras. Mimo tej pogody byliśmy najliczniejszą grupą która bawiła się na dożynkach najdłużej. Po powrocie obowiązkowo każdy musiał prać lub czyścić strój, bo takie były warunki. Dożynki gminne mamy za sobą pozostały nam jeszcze dożynki parafialne.

Galeria

Udostępnij

O autorze