Rdzawka

Program dla Rdzawki.

Program został uproszczony i przedstawiony przystępniej.  Oto on:

 

Program

  1. Kontynuacja podjętych inwestycji
  2. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego , który pozwoli na wykorzystanie terenów zgodnie z przeznaczeniem .
  3. Przebudowa remizy strażackiej z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych
  4. Pełne wykorzystanie, również dla celów organizacji czasu wolnego oraz rekreacji i wypoczynku mieszkańców, już posiadanej bazy sportowej , dydaktycznej oraz kulturalno oświatowej.
  5. Utworzenie SSE – gwarancja miejsc pracy dla naszych mieszkańców
  6. Wspieranie przedsiębiorczości, małych rodzinnych firm. Aktywne wspieranie rozwoju turystyki oraz dbanie o promocję produktów lokalnych
  7. Dostępność do  informacji poprzez dyżury, spotkania, sprawozdania i relacje na blogu
  8. Będą dbał o to, aby wysokość podatków i opłat była umiarkowana

 


 Kontynuacja podjętych inwestycji
Budowa dróg do osiedli jest ważna szczególnie przed zbliżającą się zimą. Popieram to co jest w planach.
W celu przyśpieszenia realizacji chodnika na Obidowej proponuję : pismo, następnie petycję a na końcu pokojowy protest. Próg zwalniający przed Szkołą podniesie bezpieczeństwo dla wszystkich dzieci i dorosłych.

Pełne wykorzystanie, również dla celów organizacji czasu wolnego oraz rekreacji i wypoczynku mieszkańców, już posiadanej bazy sportowej , dydaktycznej oraz kulturalno oświatowej.

Zgłaszano problem z dostępem do sal i boisk po południu. Mieszkańcy, którzy pracują do 16:00, także chcą skorzystać z obiektów dla zdrowia i rekreacji.Młodzi mieszkańcy Rdzawki nie mają miejsca gdzie po południu i wieczorem mogą się spotkać-  tym miejscem może być zmodernizowana remiza OSP.

Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego , który pozwoli na wykorzystanie terenów zgodnie z przeznaczeniem .

Brak planu dla Rdzawki jest problemem, bo wydłuża procedurę budowy domu. Wielu mieszkańców chce przekształcić działki rolne na budowlane i liczy na uchwalenie planu- w celu budowy lub sprzedaży działek

Przebudowa remizy strażackiej z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych

Mieszkańcy podnosili ,że chcą, żeby remiza po przebudowie była czynna także po południu. Warto tak zrobić i zadbać o dostęp dla osób niepełnosprawnych

Dostępność do  informacji poprzez dyżury, spotkania, sprawozdania i relacje na blogu

Państwa oczekiwania co do form kontaktu są różne uwzględniając te propozycje i uwagi z ankiet i rozmów, proponuję : 1)  www.matwojt.blog.pl 2)  facebook.com/matwojt 3) rdzawka@interia.pl 4)788 748 802 5) Dyżury we ,,Młynie ‘’ oraz w miejscu i czasie uzgodnionym z Państwem.  Wszelkie interpelacje , wnioski ze sprawami mieszkańców, będę składał na piśmie, odpowiedzi będę publikował na blogu, by każdy wiedział jak są realizowane.

Będą dbał o to, aby wysokość podatków i opłat była umiarkowana

Radny współdecyduje m.in. o wysokości podatków i opłacie za śmieci. Będę pilnował by te opłaty były jak najbardziej przystępne.

Wspieranie przedsiębiorczości, małych rodzinnych firm. Aktywne wspieranie rozwoju turystyki oraz dbanie o promocję produktów lokalnych

Nasza Rdzawka jest coraz chętniej wybierana przez turystów. Warto wspierać turystykę . Zyskamy na tym my oraz turyści, którzy przyjadą do nas.W Rdzawce działa wiele firm i zakładów produkujące pantofle, dla dużej liczby mieszkańców jest to jedyne źródło utrzymania. Wsparcie ze strony gminy dla tego produktu z ,którego Rdzawka jest znana, będzie korzystne dla wszystkich. Ważnym elementem będą konsultacje w sprawie strefy.

Utworzenie SSE – gwarancja miejsc pracy dla naszych mieszkańców

W strategii Rabki jest planowane wybudowanie 2 hektarowej strefy ekonomicznej przy Zakopiance . Ci co wyjechali za granicę już nie wrócą, kolejni myślą o wyjeździe. Należy zadbać o realizację tego projektu by nasi mieszkańcy mieli pracę .

Udostępnij

O autorze