Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Biblioteczka III Sektora-kolejne publikacje.

Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka reprezentowane przez Mateusza Wójtowicza przekazało nieodpłatnie 31 października 2014 , na własność Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej filia w Rabce-Zdrój następujące publikacje w ramach Biblioteczki III Sektora :
1) Standardy Jakości Usług, Instytut Spraw Publicznych
2) Uwalnianie tekstów w weekend, Małopolski Instytut Kultury
3) Wejdź na szlak, Małopolski Instytut Kultury
4) W tym sęk, Małopolski Instytut Kultury
5) Wolontariat w Kulturze, Teatr Łażnia Nowa
6) PAJP 6 Wspieraj Młodzież Coachingowo, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
7) PAJP 7 Od kreatywności do innowacji, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
8) Nieodkryty Kraj, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
9) Kino Obywatel, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
10) Europa Seniorom –seniorzy Europie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
11) W kierunku odpowiedzialnej mody, Polska Zielona Sieć
12) ABC Organizacji Pozarządowej, Instytut Inicjatyw Pozarządowych
13) Atlas Dobrych Praktyk, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
14) Rok Janusza Korczaka 2012 Nie ma dzieci-są ludzie, Rzecznik Praw Dziecka
15) Kuźnia Kampanierów, Instytut Spraw Publicznych
16) Vademecum Aktywności Obywatelskiej, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
17) Drogowskaz dla NGO, Fundacja dla Polski
18) Przewodnik internetowy, Centrum Cyfrowe
19) Kalendarium Praw Człowieka, Fundacja Autonomia
20) Wolontariat niejedno na imię, Fundacja Rozwoju Świętochłowic
21) Szanse i pułapki, Regionalne Centrum Ekonomi Społecznej w Toruniu
22) Katalog Dobrych Praktyk, Instytut Adama Mickiewicza
23) Działaj lokalnie, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
24) Dlaczego warto założyć spółdzielnię socjalną ?, ROPS Opole
25) Biblioteka małe pomysły na wielkie zmiany, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
26) Łączy nas różnorodność, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
27) Wolontariat zmienia świat, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
28) Wolontariat zmienia nas, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
29) Rada Rodziców w pytaniach i odpowiedziach, Instytut Inicjatyw Pozarządowych
30) Przewodnik po otwartej nauce, Uniwersytet Warszawski
31) Standardy III Sektora, Sieć SPLOT
32) Decydujemy razem, Fundacja Fundusz Współpracy
33) Zoon Politikon 3, Fundacja Fundusz Współpracy
34) Przepis na uczestnictwo, Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, Fundacja Fundusz Współpracy
35) Partycypacja publiczna w praktyce, Fundacja Fundusz Współpracy
36) Prawo a partycypacja publiczna, Bilans Monitoringu 2012, Fundacja Fundusz Współpracy
37) Partycypacja publiczna, O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej , Fundacja Fundusz Współpracy
38) Przepis na uczestnictwo, Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce Tom II, Fundacja Fundusz Współpracy
39) Dyktat czy uczestnictwo ?, Fundacja Fundusz Współpracy
40) Animacja Życia Publicznego 4-5, 7-13, Fundacja Fundusz Współpracy
41) Analizy i Opinie 1, Partycypacja publiczna osób zagrożonych wykluczeniem, Fundacja Fundusz Współpracy
42) Analizy i Opinie 2 , Koprodukcja czyli prawo do miasta, Fundacja Fundusz Współpracy
43) Analizy i Opinie 3, Partycypacja publiczna w Polsce, Fundacja Fundusz Współpracy
44) Analizy i Opinie 4, Partycypacja publiczna dzieci, Fundacja Fundusz Współpracy
45) Zielona Księga Wsparcia Partycypacji , Fundacja Fundusz Współpracy
46) Pomoc Humanitarna, Polska Akcja Humanitarna
47) Grywalizacja, Fundacja Orange

Udostępnij

O autorze