0 myśli nt. „Twoja Rabka

 1. Ania

  Rabka-Zdrój bez czynnego wyciągu na Maciejowej, gdy do tego dołożymy zanieczyszczenie środowiska, niewystarczające skanalizowanie gminy, brak basenu, wizji funkcji i rozwoju sprowadza to miasto do zagłady. Zapowiedzi kandydata na burmistrza Pana Karneckiego, o wypracowaniu kompromisu zażegnania sporu z właścicielami działek albo były na potrzeby kampanii wyborczej albo w myśl zasady ” na złość babci niech mi uszy..” ze strony burmistrz zaległa cisza. Czy lakoniczny komunikat umieszczony na stronie http://www.maciejowa-ski.com , informujący, że w sezonie 2014/2015 wyciąg będzie nieczynny, a właściciel stacji narciarskiej prowadzi negocjacje z właścicielami działek, to wszystko co ma do powiedzenia burmistrz z Rada Miasta.

 2. tagaula

  Szanowni Państwo!
  Właśnie miałam przyjemność (bardzo wątpliwą zresztą) przeczytać Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2015(UCHWAŁA NR III/9/14.)
  Widziałam już wiele programów, natomiast rzadko zdarza się zatwierdzenie tak żenującego dokumentu.
  Oczywiście uchwałę podpisała pani przewodnicząca, więc nie powinna mnie dziwić liczna obecność błędów ortograficznych – jednak to wstyd dla wszystkich, bo to oficjalny gminny dokument.
  Załącznik do uchwały to zbiór „wyciętych” z różnych dokumentów haseł, a potem „wklejonych” w różnych miejscach. Brak efektywnych działań programu będzie oczywisty wobec tak beznadziejnego dokumentu wytyczającego politykę gminy w tej tak delikatnej materii.
  Nieporadność autorów widoczna jest nawet w formatowaniu załącznika. Nie odmówię sobie przyjemności „przeklejenia” fragmentu Programu.
  „REALIZATORZY PROGRAMU
  Zadania programu realizowane są przez:
  1. Siły własne, Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz innych wydziałów i jednostek gminnych dysponujących środkami finansowymi w ramach Programu, Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy.
  2. Zlecenia zadań jednostką gminnym, a także placówką oświatowym w drodze zmiany dysponenta środków budżetowych lub konkursu ofert.”
  Jedyną dobrze opracowaną częścią programu jest ostatni fragment dotyczący wynagrodzenia za pracę w komisji:
  „1. Przewodniczący Komisji otrzymuje wynagrodzenie 800 zł miesięcznie brutto w szczególności za kierowanie pracą Komisji.
  2. Zastępca Przewodniczącego Komisji otrzymuje wynagrodzenie 600 zł miesięcznie brutto w szczególności za nadzór nad prowadzeniem świetlic środowiskowych działających we wszystkich placówkach Gminy.
  3. Sekretarz Komisji otrzymuje wynagrodzenie 400 zł miesięcznie brutto w szczególności za protokołowanie i sporządzanie dokumentacji z prac Komisji.
  4. Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz, oraz Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach w Komisji w wysokości 110 zł brutto za posiedzenie.
  5. Członkom Komisji za przejazd na szkolenie własnym środkiem lokomocji (samochodem) przysługuje zwrot kosztów za przejazd zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce
  sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167 ).
  6. Podstawą wypłat wynagrodzenia jest lista wypłat sporządzona przez Sekretarza Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rabce-Zdroju na koniec miesiąca wraz z listami obecności z posiedzeń komisji.” poniżej wklejam link
  Oczywiście uchwałę zachowam jako przykład bylejakości prawa miejscowego.
  Poniżej wklejam link, gdzie można znaleźć przykład niezłego programu. Warto przeczytać i porównać zawartość obu programów.
  https://www.bip.krakow.pl/?mmi=297

 3. To ja

  Może byłoby możliwe pozyskanie więcej informacji o „Zielonym Podhalu”. Bardzo lakoniczna informacja o udziale samorządowców z Rabki – i tyle. Nie wiadomo kto? Na stronie urzędu też cisza. Może Wy będziecie bardziej skuteczni i coś więcej napiszecie!
  Program spotkanie
  http://www.watra.pl/nowy-targ/zaproszenia/2015/01/21/zielone-podhale
  krótki opis spotkania
  http://podhale24.pl/aktualnosci/artykul/34521/quotZielone_Podhalequot_czyli_rozmowa_o_weglu_gazie_i_zrodlach_geotermalnych_.html
  Podobno jest w Rabce budynek ogrzewany (dogrzewany) wodami geotermalnymi – czy ktoś coś o tym wie?