Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Zaczynamy od siebie

Szanowni Państwo.
Po pierwszej sesji Rady Miejskiej w dniu 1 grudnia 2014 r. otrzymaliśmy projekt budżetu na rok 2015. Już po wstępnej analizie można dojść do wniosku, że kondycja finansowa naszej gminy jest bardzo słaba.

Cały czas pracujemy nad kolejnymi pozycjami dochodów i wydatków. W związku z tym, niezbędnym i jednym z rozwiązań wydaje się szukanie oszczędności w różnych obszarach wydatków.

Szukanie oszczędności Chcemy zacząć od nas samych. Podjęliśmy decyzje o wystosowaniu na najbliższej sesji Rady Miasta formalnych wniosków obniżenia wynagrodzenia dla Burmistrz Miasta i członków Rady Miejskiej o 30%.
Z takim wnioskiem wystąpi grupa 5 radnych: Katarzyna Karkula, Janusz Wójciak, Rafał Wójtowicz, Marek Ciepliński oraz Rafał Hajdyła.

Będziemy informować, jaka będzie reakcja pozostałych radnych i burmistrz Przybyło.
Już niedługo będziemy przekazywać kolejne informacje.

Zapraszamy też na naszego facebook-a https://www.facebook.com/InicjatywaRabka

Udostępnij

O autorze