Obietnice Pani Burmistrz w 2010 i 2014

Co obiecała Pani Burmistrz w 2010 i 2014 roku ?

Obietnice Wyborcze Pani Burmistrz Ewy  Przybyło na kadencję 2010-2014
1. Park
2. Amfiteatr
3. Sale gimnastyczne
4.Chodnik Ponice,Rdzawka
5. Remiza w Chabówce
6. Baseny solankowe
7. Rozbudowa Szpitala
8. Kino Śnieżka
9. Basen
10. Remont stadionu
11. Skatepark
12. Studium zagospodarowania
13. Modernizacja oczyszczlni ścieków
14. Kanalizacja
15.Wodociągi

Obietnice Wyborcze Pani Burmistrz Ewy  Przybyło na kadencję 2014-2018
1.Bulawary nad Poniczanką
2. Baseny solankowe
3. Wodny Plac Zabaw
4. Program Ochrony Powietrza
5. Sale gimnastyczne na wsiach
6. Drogi,chodniki

 

Za http://rabka.pl/index.php?id=serwis&art=4074

2014

” . Od dziś, tak jak w poprzednich dwóch kadencjach, będę pozyskiwać znaczne środki zewnętrzne na inwestycje i zajmować się projektami o ogromnym znaczeniu dla całej gminy takimi jak: budowa reprezentacyjnych bulwarów nad Poniczanką, basenów solankowych i wodnego placu zabaw, wdrożenie programu ochrony powietrza, budowa sal gimnastycznych na wsiach, dalsza modernizacja dróg i chodników w całej gminie. Będę współpracować ze Starostwem Powiatowym i Samorządem Wojewódzkim we wszystkich projektach realizowanych na terenie naszej gminy. W szczególności jednak zajmę się sprawami codziennymi – z pozoru mało istotnymi lecz ważnymi dla pojedynczego obywatela. Tak jak w poprzednich dwóch kadencjach zadbam o równomierny rozwój wszystkich Osiedli i Sołectw. ”

You May Also Like