Rdzawka

Projekt budżetu Rabki 2015 a Rdzawka

Znamy projekt budżetu Rabki na 2015 rok. Co dotyczy Rdzawki:

 

Przebudowa drogi do Kowalówki 30 000

Przebudowa drogi do Piątkówki 30 000 zł

Przebudowa drogi do Leśniakówki 30 000 zł

Przebudowa drogi do Zygadłówki  20 000 

Przebudowa drogi do Sołtysówki 8 000 zł

Przebudowa , rozbudowa, nadbudowa budynku gminnego w Rdzawkace- dokumentacja projektu  56 098

Przebudowa boisk sportowych przy ZSPIG Rdzawka 920 000

Na 3 OSP przeznaczono 17 000 zł na utrzymanie remiz i sprzętu , czyli na OSP Rdzawka planuje się 17 000 :3 = ok. 5666 ,66

 

Udostępnij

O autorze