Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Co nowego w projekcie budżetu 2015 po zmianach.

+kredyt

Stan na 02.01.2015

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2015-2025

Dochody

Wykonanie 2014  50 344 955,30 zł

2015                       45 281 492,98 zł

Wydatki

Wykonanie 2014  53 150 740,44 zł

2015                       43 785 332,98 zł

Nowe wydatki inwestycyjne

Wykonanie 2014   11 230 508,62 zł

2015                        2 457 051, 58 zł

Strona 25

Na rok 2015 planuje się sprzedaż 11 lokali mieszkalnych za 200 000 zł. A także sprzedaż działek.

Strona 27

Przychody

W 2015 roku zaplanowano kredyt 1 500 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

 

Budżet 2015

Od strony  32 do końca.

Na stronie 62 jest co zmieniono.

M.im :

I.5  Za 150 000 zł zostanie zakupione nowe wyposażenie do Biblioteki w PKP.

II.2  Nowe zadanie to utwardzenie terenu przy tężni w parku za 150 000 zł

 

Udostępnij

O autorze