Rdzawka

Mamy odpowiedz na naszą petycję do Komisji Europejskiej w sprawie PRISM

NSA Rdzawka

 

Treść petycji wysłanej 21 czerwca 2013:

Szanowna Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego,

Zwracam się w imieniu Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka o podjecie działań w sprawie PRISM, programowi USA służącemu inwigilacji, także obywateli Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej.

Chcemy wskazać ,że powyższe działania łamią Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej a dokładniej artykuł 7

Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego

Każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się

oraz

Artykuł 8

Ochrona danych osobowych

1. Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą.

2. Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach i za zgodą osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą. Każdy ma prawo dostępu do zebranych danych, które go dotyczą, i prawo do dokonania ich sprostowania.

Jednym z zadań Komisji Europejskiej jest obrona obywateli. Działania podejmowane przez USA na terenie Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej podlegają prawodawstwu, inwigilacja obywatela jest niezgodna z prawem.

Prosimy Komisję Petycji o poruszenie kwestii PRISM w kontekście naruszenia praw i wolności obywateli Unii Europejskiej.

Z Poważaniem

Mateusz Wójtowicz

Przedstawiciel Stowarzyszenia

Udostępnij

O autorze