Rabczańskie Wieści Pozarządowe

[Aktualizacja]Czas na zmianę wynagrodzenia Burmistrz Ewy Przybyło

10978554_338264716358393_7817533216058110963_n

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi deklaracjami, pozostajemy na stanowisku, że sytuacja gminnych finansów wymaga poszukiwania oszczędności. W czasie sesji 15. grudnia ubiegłego roku, projekt wynagrodzenia dla burmistrz, został wycofany przez przewodniczącą rady miejskiej , co argumentowano brakiem przedyskutowania jej na obradach komisji. Swoją drogą, do tej pory taka dyskusją się nie odbyła.

W związku z tym, że przewodnicząca oraz pozostali radni nie spieszą się z podjęciem tej kwestii, dzisiaj złożyliśmy nasz własny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (tekst w linku na dole).

Wedle tego co mówiliśmy, wnioskujemy o obniżenie wynagrodzenia burmistrz Przybyło o deklarowane przez nas 30%.

Jednocześnie przygotowujemy odpowiedni projekt uchwały dotyczący obniżenia wynagrodzenia radnych.

Zamieszczamy również zestawienie kwot o jakich mowa.

Projekt uchwały Klubu Radnych  „Nasze Miasto ”
– wynagrodzenie zasadnicze: 5 000,00 zł
– dodatek funkcyjny: 1 500,00 zł
– dodatek specjalny: 1 300,00 zł
– dod. za wieloletnią pracę ( 16% ): 800,00 zł
SUMA: 8 600,00 zł

Projekt uchwały przewodniczącej (wycofany w grudniu)
– wynagrodzenie zasadnicze: 6 000,00 zł
– dodatek funkcyjny: 2 100,00 zł
– dodatek specjalny: 3 240,00 zł
– dod. za wieloletnią pracę ( 16% ): 960,00 zł
SUMA: 12 300,00 zł

Zaoszczędzone ok. 48 000 (licząc 13 pensji), można chociażby przeznaczyć na zwiększenie budżetu realizacji zadań publicznych ze sportu, kultury i in. Zwiększyłoby to przecież m.in. atrakcyjność naszej gminy

– projekt uchwały przewodniczącej (wycofany w grudniu)

Uchwała Przewodniczącej Rady w Sprawie Wynagrodzenia Burmistrz R-z 


– projekt uchwały Klubu Radnych  „Nasze Miasto ” (goo.gl/Nznpeh)

Uchwala w Sprawie Wynagrodzenia Burmistrz Rabki Klub Radnych Nasze Miasto

Aktualizacja 19.02.2015

Drodzy Państwo,
Na stronie gorce24 .pl pojawił się artykuł o naszym ostatnim wpisie na fanpage i na stronie rabka.cba.pl. Przytoczono co bardziej wywołujące sensację wątki, ale nie zająknięto się ani słowem, o tym, że przygotowujemy również projekt uchwały dotyczącej obniżki uposażenia radnych.

W związku w pytaniami, o wysokość wynagrodzenia radnych, zamieszczamy odpowiedni tekst uchwały.

link do uchwały Nr VI/24/11 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 26 stycznia 2011 r. (goo.gl/wC2wxz)

W skrócie:

Za udział w sesji – dieta w wysokości 200,00 zł

Za udział w Komisjach stałych i doraźnych:
członkowie komisji – dieta w wysokości 130,00 zł
sekretarz komisji – dieta w wysokości 170,00 zł

Przewodniczący komisji – ryczałt miesięczny w wysokości 350,00 zł

Przewodniczący Rady – ryczałt miesięczny w wysokości 1800,00 zł
Wiceprzewodniczący Rady – ryczałt miesięczny w wysokości 900,00 zł

Sesje przewidywane są najczęściej raz w miesiącu. Każda komisja również obraduje najczęściej raz w miesiącu. Radnemu wypłacane jest wynagrodzenie za zasiadanie w maksymalnie 3 komisjach (§17 ust. 13 statutu Rady).

Udostępnij

O autorze