Rdzawka

Nasza Petycja nr 0027/2015- 17.03.2015 – 10:45-11:00.

Szanowny Panie!

Informuję, że Pana petycja figuruje w projekcie porządku dziennego posiedzenia Komisji Petycji, które odbędzie się w dniu 17.03.2015 w Brukseli. Petycja rozpatrywana będzie około godz. 10:45-11:00.

Pragnę nadmienić, iż obrady Komisji Petycji można śledzić na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego pod następującym adresem:

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=PL&body=PETI

– na żywo bądź w późniejszym czasie (począwszy od następnego dnia).

Z poważaniem

Sekretariat

Komisja Petycji

——————————————————————————-

A oto nasza petycja:

Petycja Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka w sprawie TTIP

Dane dotyczące petycji

Tytuł oryginału: Petycja Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka w sprawie TTIP

Tytuł streszczenia::

Numer petycji:

Tematy:: Prawa podstawowe,  Energia,  Rybołówstwo i gospodarka morska,  Usługi finansowe,  Prawa konsumenta,  Sprawy gospodarcze i monetarne,  Środowisko naturalne,  Konkurencja,  Zatrudnienie,  Stosunki zewnętrzne

Państwo:: All EU countries

Nazwa stowarzyszenia:: Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka

Dane składającego petycję

Imię i nazwisko:: Mr Mateusz Wójtowicz

Oryginalny tekst petycji

Szanowna Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego, Zwracam się w imieniu Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka o podjecie działań w sprawie TTIP – którego głównym celem jest utworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Z uwagi na tajny charakter negocjowania porozumienia, a także elementy związane z ochroną własności intelektualnej, pojawiają się obawy o próbę wprowadzenia do umowy zapisów o charakterze porównywalnym do tych z porozumienia ACTA będących źródłem kontrowersji i międzynarodowych protestów. Chcemy wskazać ,że powyższe działania łamią Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej a dokładniej artykuł 7 Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego Każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się oraz Artykuł 8 Ochrona danych osobowych 1. Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą. 2. Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach i za zgodą osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą. Każdy ma prawo dostępu do zebranych danych, które go dotyczą, i prawo do dokonania ich sprostowania. Jednym z zadań Komisji Europejskiej jest obrona obywateli. Prosimy Komisję Petycji o poruszenie kwestii TTIP w kontekście zagrożenia miejsc pracy i tajnego procedowania. Z Poważaniem Mateusz Wójtowicz Przedstawiciel Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka

 

Udostępnij

O autorze