VI Sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju+ Materiały na sesję

przez | 19 marca 2015

10978554_338264716358393_7817533216058110963_n

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,

że 25 marca 2015r. /środa/ o godz. 14:00

w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju

przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się

VI Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Porządek obrad:

 1. Otwarcie VI sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju
 4. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:

1)      w sprawie: zaopiniowania projektu wyznaczenia aglomeracji Rabka – Zdrój (ORG-RM.0006.4.2015)

2)      w sprawie: ustanowienia zabezpieczenia wykonania umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi dla zadania pn. „Wyposażenie strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku w Ponicach na terenie Gminy Rabka – Zdrój – budowa dwóch altan oraz elementów małej architektury” w formie weksla „In blanco” wraz z deklaracją wekslową (ORG-RM.0006.18.2015)

3)      w sprawie: przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój (ORG-RM.0006.19.2015)

4)      w sprawie: ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ulicy Doktora Jordana, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego uchwała po zmianach (ORG-RM.0006.8.2015)

5)      w sprawie: ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ul. Garncarska, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego (ORG-RM.0006.7.2015),

6)      w sprawie: ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ulicy Cichej, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego (ORG-RM.0006.9.2015),

7)      w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi łączącej ulicę Traczykówka w Rabce – Zdroju z drogą powiatową K 1667 w Ponicach (ORG-RM.0006.10.2015)

8)      w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Rabce – Zdroju (ORG-RM.0006.20.2015)

9)      w sprawie przystąpienia Gminy Rabka – Zdrój do Stowarzyszenia o nazwie ”Forum Gmin Beskidu Wyspowego” (ORG-RM.0006.16.2015)

10) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/175/08 Rady Miasta Rabka –Zdrój z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce – Zdroju (ORG-RM.0006.17.2015)

11) w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Rabce – Zdroju (ORG-RM.0006.21.2015),

12) w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2015 – 2025 (ORG-RM.0006.22.2015)

13) w sprawie: zmian w budżecie gminy a 2015 r. (ORG-RM.0006.23.2015)

 1. Podjęcie uchwały na wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

1)      w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXI/426/10 Rady Miasta Rabka – Zdrój z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: Uchwalenia Statutu Gminy Rabki – Zdroju (ORG-RM.0006.15.2015)

2)      w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 12.02.2015 r. (data wpływu) opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce – Zdroju ORG.1510.3.2015(ORG-RM.0006.24.2015)

 1. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Zapytania i wnioski radnych.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie sesji.

– do udziału w której serdecznie zaprasza

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

/-/ Maria Górnicka – Orzeł

 

Aktualizacja 20.03.2015  08:43 

Szanowni Państwo,

Prezentujemy materiały na najbliższą sesję Rady Miejskiej- 25 marca 2015

Zapraszamy do zapoznania się.

0 myśli nt. „VI Sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju+ Materiały na sesję

 1. To ja

  Chwila, chwila znowu pieniądze na policję? Przecież w grudniu były przekazane pieniądze na radiowóz (32 500zł). Nie przesadzajmy!
  Zasięg działania Komendy: Gmina Raba Wyżna, Miasto i Gmina RabkaZdrój, Gmina Spytkowice.
  Jaką kwotą zasiliły pozostałe gminy komendę? W zeszłym roku nic nie przekazały.
  Czy teraz to policję mamy, jako gmina) corocznie dotować? Taką bogatą gminą jesteśmy?
  To zrezygnujmy ze SM i wtedy kilku policjantów będzie w Rabce więcej, za te same pieniądze.

 2. taguala

  Właśnie skończyłam oglądanie „na żywo” części sesji. Wolę waszą bo mogę powtórzyć co sobie chcę. Ale aż mnie podrywało, jak zapomina się, że mieszkaniec ma prawo uczestniczyć i w sesji i w pracach komisji. BO TO JEGO PRAWO zgodnie z art 11b ustawy o samorządzie gminnym. I żadne majstrowanie burmistrz i przewodniczącej tego nie zmieni. Nie zakneblujecie ludziom ust. A do burmistrzowej to chodzą ludzie i nie sa przyjmowani to idą na sesję i czekają, żeby w ciągu 3 minut powiedzieć co ich gnębi. Bo w urzędzie to sie ich zbywa!

 3. taguala

  Zamieszczam art 11b Ustawy o samorządzie gminnym, żeby żadna NIEDOUCZONA „dama” NIE ŚMIAŁA SIĘ NAWET ZASTANAWIAĆ CZY MIESZKANIEC MOŻE PRZYJŚĆ NA SESJĘ I NA KOMISJĘ
  Art. 11b.
  1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać
  wyłącznie z ustaw (mój dopisek:NIE UCHWAŁ, KTÓRE ZATWIERDZA Rada Miasta).
  2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli
  do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji,
  a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych,
  w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy
  .
  3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy.

  Dla niedouczonej pani, która ukończyła wydział prawa (i kieruje pracami RM) a nie rozumie nie tylko pojęć prawnych :
  w szczególności «szczególnie, zwłaszcza»
  http://sjp.pwn.pl/sjp/w-szczegolnosci;2538230.html