Rabczańskie Wieści Pozarządowe

VI Sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju+ Materiały na sesję

10978554_338264716358393_7817533216058110963_n

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,

że 25 marca 2015r. /środa/ o godz. 14:00

w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju

przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się

VI Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Porządek obrad:

 1. Otwarcie VI sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju
 4. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:

1)      w sprawie: zaopiniowania projektu wyznaczenia aglomeracji Rabka – Zdrój (ORG-RM.0006.4.2015)

2)      w sprawie: ustanowienia zabezpieczenia wykonania umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi dla zadania pn. „Wyposażenie strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku w Ponicach na terenie Gminy Rabka – Zdrój – budowa dwóch altan oraz elementów małej architektury” w formie weksla „In blanco” wraz z deklaracją wekslową (ORG-RM.0006.18.2015)

3)      w sprawie: przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój (ORG-RM.0006.19.2015)

4)      w sprawie: ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ulicy Doktora Jordana, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego uchwała po zmianach (ORG-RM.0006.8.2015)

5)      w sprawie: ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ul. Garncarska, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego (ORG-RM.0006.7.2015),

6)      w sprawie: ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ulicy Cichej, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego (ORG-RM.0006.9.2015),

7)      w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi łączącej ulicę Traczykówka w Rabce – Zdroju z drogą powiatową K 1667 w Ponicach (ORG-RM.0006.10.2015)

8)      w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Rabce – Zdroju (ORG-RM.0006.20.2015)

9)      w sprawie przystąpienia Gminy Rabka – Zdrój do Stowarzyszenia o nazwie ”Forum Gmin Beskidu Wyspowego” (ORG-RM.0006.16.2015)

10) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/175/08 Rady Miasta Rabka –Zdrój z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce – Zdroju (ORG-RM.0006.17.2015)

11) w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Rabce – Zdroju (ORG-RM.0006.21.2015),

12) w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2015 – 2025 (ORG-RM.0006.22.2015)

13) w sprawie: zmian w budżecie gminy a 2015 r. (ORG-RM.0006.23.2015)

 1. Podjęcie uchwały na wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

1)      w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXI/426/10 Rady Miasta Rabka – Zdrój z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: Uchwalenia Statutu Gminy Rabki – Zdroju (ORG-RM.0006.15.2015)

2)      w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 12.02.2015 r. (data wpływu) opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce – Zdroju ORG.1510.3.2015(ORG-RM.0006.24.2015)

 1. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Zapytania i wnioski radnych.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie sesji.

– do udziału w której serdecznie zaprasza

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

/-/ Maria Górnicka – Orzeł

 

Aktualizacja 20.03.2015  08:43 

Szanowni Państwo,

Prezentujemy materiały na najbliższą sesję Rady Miejskiej- 25 marca 2015

Zapraszamy do zapoznania się.

Udostępnij

O autorze