Zmieniliśmy statut Rady Miejskiej razem.

przez | 15 maja 2015

10978554_338264716358393_7817533216058110963_n

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na wnioski zgłaszane przez mieszkańców, na ostatniej sesji zgłosiliśmy poprawki do statutu Rady Miejskiej.

Niektóre z nich zostały zaakceptowane.

Jedną z nich jest to ,że w Biuletynie Informacji Publicznej są publikowane informacje o posiedzeniach komisji- Posiedzenia. 

Od tej pory w BIP-ie będzie publikowane sprawozdanie burmistrz z działalności międzysesyjnej.

 

Nasze propozycje:

To co zostało zaakceptowane i inne zmiany:

0 myśli nt. „Zmieniliśmy statut Rady Miejskiej razem.

 1. To ja

  Bardzo dobry kierunek!
  Trzeba rozbić tą skorupę tajności! Utrudnienia informacji!
  Do ilu dni ma być przygotowany protokół z obrad komisji?

  Godziny posiedzeń komisji są dyskryminujące dla osób pracujących zawodowo, nie będących radnymi. Radni przynajmniej mogą liczyć na „wyrozumiałą” 🙁 postawę pracodawcy.

  Natomiast osoby czynne zawodowo przez zarządzenie p. burmistrz mają uniemożliwiony udział w obradach komisji, co przysługuje każdemu obywatelowi RP (zasada jawności władzy).

  Tym sposobem w obradach mogą brać udział tylko osoby będące na emeryturze (rencie), niepracujący lub prywatni przedsiębiorcy – a to jest DYSKRYMINACJA. Nie jest to reprezentatywna próbka rabczańskiego społeczeństwa płacącego podatki. Powinnam mieć prawo udziału w posiedzeniach komisji (choć niekoniecznie muszę) i burmistrz powinien o to zadbać.

  Niestety, p. burmistrz jako osoba koordynująca pracą urzędu i urzędników, nie potrafi dostosować się do zmieniających się potrzeb mieszkańców – także w zakresie
  przepływu rzeczowej informacji.
  Nie jestem zainteresowana wodolejstwem i działaniami pijarowskimi, tylko konkretami.

  I jeszcze, proszę o interwencję w sprawie sprzątania w Rabce. Nigdzie nie jest dostępny harmonogram sprzątania gminy Rabka – Zdrój, z wyszczególnieniem jednostek odpowiedzialnych. Informacja taka jest, wg mnie, obowiązkiem p.burmistrz, gdyż właśnie pieniądze publiczne (gminne)są kierowane na realizację tegoż zadania.
  A Rabka niestety jest miastem brudnym! Wyjątek stanowi park i czasem ścisłe centrum. Reszta jest zawalona piachem i liśćmi, czasem jeszcze z jesieni.

 2. To ja

  Pani Śmietana, wstyd, że skarga na działania Burmistrza Rabki – Zdrój, która wpłynęła 12 grudnia 2014 r.jest rozpatrywana dopiero w 18 maja 2015r. na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej (po 6 miesiącach „leżakowania”), poczym zwołuje pani kolejne posiedzenie Komisji, gdzie dokonana będzie:
  – analiza i opinia wykonania budżetu za rok 2014 w zakresie działania Spółdzielni Socjalnej „Dziewięćsił” w porównaniu z rokiem 2013.
  – zapoznanie się z poniesionymi kosztami na inwestycję pn. „Kostka”.

  Wygląda to, na niepotrzebne generowanie kosztów funkcjonowania komisji. Przecież te sprawy można rozpatrzyć na jednym posiedzeniu (nie chcę określić, że to tworzenie dodatkowego dochodu dla radnych pracujących w komisji ale….. za udział w posiedzeniu przysługuje radnemu 200 zł).
  Taka sama sytuacja jest z Posiedzeniem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Odbywa się 2x w ciągu kilku dni : 21 maja 2015r i 26 maja 2015r.

  Wstyd tak naciągać – powoli wszystko wychodzi!

 3. Ania

  Kierunek dobry choć małymi kroczkami. Uważam, że całe to oprzyrządowanie prawne powinno służyć mieszkańcom, aby Urząd stawał się im przyjazny. Rozumiejący radni z własnej inicjatywy winni o to dbać. Chwała Wam, że to dostrzegacie. Dopuście mieszkańców do głosu, bo sztuczne bariery niepotrzebnie rodzą napięcia. Pani przewodnicząca niech trochę popracuje nad sobą, albo niech zrezygnuje, bo tu trzeba chłopa, ale jak to oni mówią z ja..mi.