Rabczańskie Wieści PozarządoweSzpital Rabka

Wniosek klubu o zwołanie sesji nadzwyczajnej w sprawie szpitala

Szpital

Rabka-Zdrój, dnia 01.06.2015 r.

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Maria Karolina Górnicka – Orzeł

 

Wniosek

Klub Radnych „NASZE MIASTO” zgodnie z § 23 ust.1, ust. 4 Uchwały
Nr LXI/426/10 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 29.09.2010 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Rabki – Zdroju, składa  wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, poświęconej krytycznej sytuacji finansowej Szpitala Miejskiego w Rabce – Zdroju.
 

Uzasadnienie

Zwołanie niniejszej sesji nadzwyczajnej podyktowane jest faktem uzyskania informacji, o krytycznej sytuacji finansowej spółki, utraconej płynności finansowej, braku środków na wynagrodzenia, dyżury, zamknięciem linii kredytowej w związku  z zaleganiem z płatnościami składek ZUS od października 2014 r.

Na ostatniej sesji Rady Miasta Burmistrz Rabki-Zdroju Ewa Przybyło  w sprawozdaniu międzysesyjnym ze swojej działalności nie wspomniała nawet słowem o jakichkolwiek problemach związanych z funkcjonowaniem Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju. Przekazane przez nasz klub informacje dotyczącą załamania finansów spółki skomentowała brakiem jakiejkolwiek wiedzy o blisko ośmiomiesięcznych problemach finansowych szpitala, i to w sytuacji gdy jej zastępca, wiceburmistrz R. Wójciak, jest jednocześnie przewodniczącym rady nadzorczej szpitala.

Ujawniony stan spółki jest całkowicie odmienny od tego jaki w swoich deklaracjach przedstawiała burmistrz w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Wspomnieć należy, że zaniepokojeni głosami mieszkańców, już w grudniu 2014 roku próbowaliśmy uzyskać od burmistrza informacje o faktycznej kondycji spółek miejskich. Dziwnym zbiegiem okoliczności na ostatniej sesji nieobecny był wiceburmistrz, przewodniczący rady nadzorczej szpitala Robert Wójciak.

Przedstawiony sposób postępowania burmistrza, wiceburmistrza w zakresie zarządzania majątkiem gminy, w naszej ocenie musi być rozumiany jako lekceważenie Rady Miasta, pracowników szpitala oraz pozostałych mieszkańców.  Ujawnione nam informacje świadczą o zatajaniu przez osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie Szpitala jego rzeczywistej sytuacji finansowej. W konsekwencji może to spowodować zagrożenia jego upadkiem, sprawić, że zatrudnione tam osoby i ich rodziny zostaną bez środków do życia, a mieszkańcy naszego miasta i turyści  bez  dostępu do opieki medycznej.

Zwołanie sesji o godz. 17.00 podyktowane jest prośbami mieszkańców, którzy nalegają na umożliwienie im obecności w trakcie  omawiania tak ważnych kwestii.

Jednocześnie występujemy o zaproszenie na sesje wszystkich członków rady nadzorczej oraz członków zarządu spółki.

W związku z powyższymi faktami wnosimy, jak na wstępie.

    Radni Klubu „Nasze Miasto”

Katarzyna Karkula

Rafał Hajdyła

Marek Ciepliński

Janusz Wójciak

Rafał Wójtowicz

 

Wniosek o Zwołanie Sesji Nadzwyczajnej

Udostępnij

O autorze