Rabczańskie Wieści PozarządoweSzpital Rabka

Szpital Miejski w Rabce- coraz więcej wiemy

Szpital

Na ostatniej sesji burmistrz zobowiązała się przedstawić treść pisma skierowanego do niej i Rady Miasta przez Panią prezes szpitala o jego sytuacji finansowej. Miało się to odbyć na najbliższej komisji rewizyjnej (w dniu 2 czerwca). Powodem nieprzedstawienia na sesji tego stanu było rzekome niezapoznanie się jeszcze z jego treścią co oświadczyła na sesji. Pismo Pani prezes wpłynęło do Urzędu Miasta w dniu 26 maja 2015 r. (dzień przed sesją z adnotacją z-cy burmistrza o skierowaniu go w tym dniu do RM).

Czy znając treść tego pisma wiceburmistrz Wójciak zbagatelizował go i nie przekazał informacji burmistrz?

Czy też burmistrz kłamała na sesji , że otrzymała na biurko dzień później i nie miała okazji się z nim zapoznać?

Tak czy inaczej informacje są przed mieszkańcami zatajane.

Co to ma na celu? Przecież sytuacja w szpitalu, ja i inne, w końcu ujrzą światło dzienne.

 

Przedstawiamy treść pisma i zachęcamy do dokładnego zapoznania się z nim. goo.gl/rNGC6X

Pismo Prezes Szpitala

Niestety w dniu 2 czerwca, zarówno na komisji rewizyjnej jak i wcześniejszej komisji uzdrowiskowej nie otrzymaliśmy żadnych informacji na ten temat, nie było też Pani prezes Szpitala.

Nie rozpatrzono pozytywnie również naszego wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej w związku z sytuacją szpitala, aby móc rozmawiać i dyskutować nad jego ratowaniem.

Stała się natomiast rzecz niebywała. Po zamknięciu komisji Pani burmistrz poprosiła Panią prezes oczekującą w jej gabinecie na „prywatne” spotkanie z pozostałymi po komisji radnymi, aby wysłuchali co ma ona do powiedzenia. Mieszkańcy wraz z kamerą zostali wyproszeni z sali.

Został powtórzony scenariusz z roku 2008 o czym pisał tygodnik podhalański, kiedy to sytuacja szpitala również była nieciekawa.
goo.gl/XMulhF

Szpital 2008 – Białoruś Po Rabczańsku

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na komisję problemową w dniu 10 czerwca 2015 r. (środa) na godz. 14.00, gdzie ma być omawiana sytuacja Szpitala Miejskiego. Może wtedy, mieszkańcy uzyskają odpowiedzi na liczne pytania, z którymi zwracają się do nas.     goo.gl/wdKMF1

Komisja problemowa

Udostępnij

O autorze