0 myśli nt. „Odpowiedź klubu na wezwanie burmistrz

  1. To ja

    Odpowiedź szczególnie znamienna w kontekście sytuacji szpitala. Społeczność finansująca działalność gminy winna mieć wgląd w sytuację działających tu zakładów, bo właśnie mieszkańcy będą ponosić konsekwencję bezmyślnych działań „władarza”. Kierownicy, zarząd, rady nadzorcze bogato przez nas wynagradzani, nie czują sie w obowiązku do uczciwego informowania o kondycji finansowej zakładu. Dopiero gdy sytuacja staje się bez wyjścia mają jeden pomysł – dajcie pieniądze! Plan naprawczy – mglisty, bez pomysłu, powielający istniejący stan rzeczy. Kierownictwo szpitala, za doprowadzenie zakładu do takiego deficytu, powinno zostać jak najszybciej odsunięte od zarządzania. Tak samo członkowie rady nadzowczej.
    Za doprowadzenie do takiej sytuacji jest też odpowiedzialna burmistrz Przybyło, iz nie zapewniła adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli, delegując jako przewodniczacego rady nadzorczej swojego zastępcę p. Wójciaka, który pobierał za tą „pracę” bez skrupułów gratyfikację.
    Ciekawe, ze oświadczenie o dochodach za 2014r. p. Wójciaka z bipu zniknęło (pierwotna publikacja była 16 marca 2015r.). Więc podam (bo może nie każdzy ma czas by poszukać w bipie), że za 2013r chłopina dorobił „ciężką praca” w radzie w upadającym zakładzie ponad 5 tyś zł, przy pensji ponad 143 000 zł.