Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Jaka demokracja w samorządzie?

10978554_338264716358393_7817533216058110963_n
Już od 1 czerwca na portalu ngo.pl trwa debata dotycząca demokratyzacji samorządu lokalnego. Co w samorządach powinniśmy przede wszystkim zmieniać? A  może zmiany w ogóle nie są potrzebne?
Wyraź swoją opinię, weź udział w dyskusji!
Przyczynkiem do dyskusji stały się postulaty wysunięte przez inicjatywę Obywatele w Samorządzie – grupę ekspertów i środowisk pozarządowych proponujących „uspołecznienie”  władzy samorządowej – m.in. wzmocnienie pozycji radnych, szersze i bardziej zobowiązujące stosowanie konsultacji społecznych czy poprawę procesu realizacji budżetów partycypacyjnych.
W debacie wzięło już udział ośmioro specjalistów, specjalistek i organizacji, zarysowując ogólne cele i proponując techniczne rozwiązania.
Justyna Duriasz-Bułhak, członkini zarządu Fundacji Wspomagania Wsi, skupiła się zwłaszcza na potrzebie współdziałania z mieszkańcami, a także tworzenia szerszych koalicji, co również poruszył także Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO), podkreślając potrzebę dialogu wewnątrz samego środowiska pozarządowego.
Dawid Sześciło, ekspert programu Masz Głos, Masz Wybór, zwrócił uwagę na brak dialogu władz z mieszkańcami i brak mechanizmów rozliczania wójtów i burmistrzów z efektów ich pracy.
Bartłomiej Nowotarski, prezes Stowarzyszenia Wiedzy Obywatelskiej na rzecz Demokracji i Integracji Europejskiej, wysunął wręcz tezę, że jeśli koncepcja wolnego mandatu stoi na przeszkodzie rozliczania władzy ze zobowiązań, to być może trzeba ją poddać rewizji. Na rosnące zaangażowanie społeczne Polaków i Polek, świadczące o możliwości ich szerszego zaangażowania w proces sprawowania władzy, wskazała Joanna Załuska, dyrektorka programu Masz Głos, Masz Wybór w Fundacji Batorego.
Konkretne rozwiązania zaproponowali Krzysztof Izdebski, ekspert programu Masz Głos, Masz Wybór Fundacji im. Stefana Batorego oraz Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, który przypomniał że jednym z pomysłów twórców samorządu było stosowanie referendów, oraz Ewelina Wojciechowska, prezes zarządu fundacji Toruńska Inicjatywa Obywatelska, która podkreśliła zwłaszcza konieczność ustawowego uregulowania kwestii budżetów partycypacyjnych. Pełen pakiet zmian systemowych zaprezentował także think-tank Forum Od_Nowa.
Wszystkie artykuły z cyklu „Więcej demokracji w samorządzie” przeczytać można na stronach ngo.pl w dziale Opinie: http://opinie.ngo.pl. Każda osoba i organizacja może zgłosić własną opinię.Zapraszamy do dyskusji!
Za Masz Głos Masz Wybór.

Udostępnij

O autorze