Rdzawka

Dyplom z marzeń 2015

Za: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka

Dyplom z Marzeń

 

student

Drodzy maturzyści istnieje możliwość ubiegania się o stypendium, które wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

Jest to wspólne przedsięwzięcie grona partnerów oraz jedyna w swoim rodzaju inicjatywa na rzecz młodzieży wykorzystująca doświadczenie wielu instytucji i organizacji.

Wnioski o stypendium należy składać on-line: https://fep.home.pl/wnioski/

Termin składania wniosków upływa 17 sierpnia 2015 r. o godz. 16.00. 

Każdy maturzysta chcący wziąć udział w programie musi najpierw uzyskać rekomendacje naszego stowarzyszenia, kontakt na dole artykułu.

Regulamin programu stypendiów pomostowych 

W roku akademickim 2015/2016 czekają na Was stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

 • Aby ubiegać się o stypendium w XIV edycji programu (2015/2016) musisz:
  • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i być maturzystą z 2015 roku,
  • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
  • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców.
   Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
  • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.225 zł netto, lub 1.400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.
  • posiadać rekomendację organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu

  Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

  1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
  2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
  3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
  4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
  5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

  Dokumenty

  Maturzyści mający rekomendacje pozarządowych organizacji lokalnych (segment II)

  • kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),
  • kserokopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
  • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów netto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur),
  • dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej (wykaz organizacji lokalnych biorących udział w bieżącej edycji Programu).
 • Terminarz XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych (2015/2016):
 • 1 lipca 2015 – uruchomienie aplikacji do składania wniosków on-line

  17 sierpnia 2015 godz.16.00 – zamknięcie aplikacji do składania wniosków

  24 sierpnia 2015 – termin składania wydrukowanych wniosków wraz z załącznikami.
  Wnioski należy przesyłać, zgodnie z regulaminem Programu oraz informacją podaną na końcu wypełnionego i wydrukowanego wniosku, odpowiednio do siedziby organizacji lokalnej

  5 października 2015 – ogłoszenie listy stypendystów.
  Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.Autor i Partner Programu:

         Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

  Partnerzy Programu:

  Narodowy Bank Polski,
  Fundacja PZU
  Fundacja BRE Banku
  Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego
  Fundacja Wspomagania Wsi

Informację pochodzą ze strony: www.fundacja.sdb.pl
 
Jeżeli macie jakieś pytania lub wątpliwości to proszę o kontakt:
tel. 694638060

Kościół Świętego Krzyża

Wydanie książki „Kościół Świętego Krzyża na Obidowej w Chabówce”

 

 

Po wydaniu monografii Rdzawki – „Jako to downo było” przez prezesa naszego Stowarzyszenia – Leszka Świdra ks. dr Czesław Poloczek rektor kościoła św. Krzyża na Obidowej zwrócił się z prośbą o pomoc w opisaniu i udokumentowaniu historii kościoła św. Krzyża. Ks. Czesław zadeklarował daleko idącą pomoc w udostępnieniu dokumentacji jaką posiadają Księża Marianie. Księża zadeklarowali również gotowość poniesienia kosztów wydania. Argumentem, że należy to zrobić była też informacja, że w okresie wakacyjnym 2014 roku kościółek zwiedziło blisko 10 tysięcy turystów, z tego 1/3 to obcokrajowcy. Informator został napisany przez ks. dr Czesława Poloczka – rektora kościółka i prezesa naszego Stowarzyszenia Leszka Świdra. Po raz pierwszy opisano kościółek sięgając do dokumentów Kurii Krakowskiej, kronik parafialnych, artykułów z prasy, materiałów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Krakowskiego Klubu Automobilowego oraz przekazów miejscowej ludności. W końcowej części autorzy zamieścili nieznane i ciekawe zdjęcia. Informator jest dostępny w kościele św. Krzyża na Obidowej. W tym roku mija też 50 rocznica stałej pracy duszpasterskiej księży Marianów w kościółku na Obidowej. Poszukujemy też chętnych mieszkańców (wolontariuszy) do pomocy (przetłumaczenia), by wydać jeszcze krótką informację o kościółku w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim.

 

Zdjęcie: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka,

Udostępnij

O autorze