Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Czy radni z Rabki pamiętają obietnice złożone w ostatniej kampanii?

10978554_338264716358393_7817533216058110963_n
Szanowni Państwo,
Klub Radnych Nasze Miasto podsumował swoje i radnych z klubu 100 dni.
Przypominamy obietnice wszystkich 15 radnych z naszej rady.
broszura1
 broszura2
broszura3
broszura5
broszura6
broszura7
Za http://inicjatywa.podhale.pl/index.php/kandydaci

Janusz Wójciak


Kandydat do Rady Gminy Rabka-Zdrój –  Lista nr 18

okręg nr 3 (Poniatowskiego od nr 81 do końca)

 
Mam 45 lat.
Urodziłem się i mieszkam w Rabce.
Od 20 lat pracuję w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu, aktualnie na stanowisku referenta.
Moimi zainteresowania mi są: piłka nożna, sporty siłowe oraz praca na roli.
Ubiegam się o mandat radnego ponieważ chcę mieć wpływ na sprawy dzielnicy Słone i całej gminy.
Nie mam zamiaru obiecywać. Zamiast tego będę pracował i starał się wzmocnić naszą gminę, tak by rozwijała się i dawała swoim mieszkańcom możliwości rozwoju.

Marek Ciepliński


Kandydat do Rady Gminy Rabka-Zdrój –  Lista nr 18
okręg nr 12  (Kasprowicza , Sądecka – osiedle bloki, Tetmajera)
Mam 42 lata.
Jestem ojcem dwójki dzieci w wieku 7 i 9 lat, które wychowuję samotnie. Urodziłem się i mieszkam w Rabce.
Od 12 lat prowadzę własną działalność gospodarczą – Ośrodek Szkolenia Kierowców Marko, w której pracuję, jako właściciel i instruktor nauki jazdy.
W wolnym czasie pływam i bardzo chętnie chodzę po górach. Moje zainteresowania to również: sport, kino, motoryzacja.
Jestem osobą kreatywną oraz łatwo nawiązującą kontakty z ludźmi. Lubię konkrety i uczciwość.
Wykonując swoją pracę spędzam dużo czasu z ludźmi, co pozwala mi na poznanie ich marzeń oraz problemów z jakimi się zmagają. Dzięki tej wiedzy, pracując jako radny naszego miasta, będzie mi łatwiej przedstawiać sprawy obywateli na sesjach w naszym urzędzie i starać się w miarę możliwości spełniać oczekiwania mieszkańców.

Rafał Hajdyła


Kandydat do Rady Gminy Rabka-Zdrój –  Lista nr 18
okręg nr 8 (Chopina, Jana Pawła II, Kościuszki, Kręta, Na Banię, Poniatowskiego do Nr 34, Ruchu Oporu, Słoneczna, Słowackiego, Smrekowa, Stroma, Wiejska, Zagórzan)
 
Mam 42 lata.
Urodziłem się w Suchej Beskidzkiej, w której mieszkałem do zakończenia liceum ogólnokształcącego. Jestem absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie w 1995 r.  ukończyłem studia magisterskie na kierunku geodezja i kartografia o specjalności geodezyjna gospodarka nieruchomościami. Razem z żoną Agnieszką wychowujemy czworo naszych dzieci.  Od 19 lat mieszkam z rodziną w Rabce.
Po studiach, tj. 19 lat temu, rozpocząłem pracę w Urzędzie Miasta w Rabce-Zdroju, w tym 8 lat obejmowałem stanowisko naczelnika wydziału. Po wyborach samorządowych w 2010 r. w których ubiegałem się o stanowisko Burmistrza Miasta Rabki – Zdroju zmuszony byłem odejść z urzędu.   Od sierpnia 2011 roku, po wygranym konkursie, pełnię funkcje Geodety Powiatowego – Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej. Kieruje 25-osobowym zespołem wyszkolonej kadry, podejmujemy trudne wyzwania, które umiejętnie realizujemy. Posiadam uprawnienia zawodowe geodety stopnia I. i II.
Poza pracą zawodową, moją pasją jest turystyka górska i podróże krajoznawcze. W każdej wolnej chwili wyjeżdżam w Tatry, Pieniny lub Gorce. W wędrówkach najczęściej towarzyszy mi rodzina i przyjaciele.
W życiu zawodowym i prywatnym kieruję się niezmiennymi wartościami: rodzina, uczciwość, kompetencja, przyjaźń i lojalność. Zawsze cenię sobie fachowość w działaniu.
Poprzez zdobyte doświadczenie w pracy w samorządzie gminnym i powiatowym potrafię ocenić problemy i potrzeby naszego środowiska lokalnego. Na bieżąco śledzę procedury administracyjno-prawne, co jest bardzo istotne przy rozwiązywaniu wszystkich spraw inwestycyjnych, administracyjnych i społecznych.
Zdecydowałem się kandydować na Radnego do Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju, aby wykorzystać swoje wieloletnie doświadczenie samorządowe i nabyte w tym czasie umiejętności, dla dobra wszystkich mieszkańców naszej gminy. Ponad wszystko cenię sobie ciekawe pomysły, które należy za wszelką cenę wspierać. Będę dążył do lepszego przepływu informacji pomiędzy urzędem a mieszkańcami, wspierał dobre inicjatywy oraz kontrolował te budzące wątpliwości. Jestem przekonany, że silna i odpowiedzialna Rada Miejska ma ogromny wpływ na kształtowanie polityki rozwoju naszej gminy. Od wszystkich mieszkańców zależy jakich kandydatów wybierzemy, kto będzie nas reprezentował i w naszym imieniu decydował o naszych wspólnych sprawach.
 
KWW Ewy Przybyło
Za http://ewaprzybylo.pl/okregi-wyborcze

MIECZYSŁAW PUKALSKI

 
Okręg Nr 14
Sołectwo: Ponice
Mam 59 lat, jestem żonaty, mam trzy zamężne córki. Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego. Działam od 12 lat w samorządzie: 4 lata jako Sołtys Ponic, 8 lat Radny Miejski. Od 6 lat jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby. W tym czasie z funduszy LGD zrealizowałem budowę części chodnika, boiska sportowego oraz plac zabaw.
Mój program dla sołectwa:1. Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,
2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego bocznych dróg w Ponicach,
3. Kontynuacja budowy chodnika wzdłuż drogi głównej w Ponicach,
4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej,
5. Projekt Budynku Remizy Strażackiej,
6. Dalsza przebudowa dróg osiedlowych,
7. Wspieranie programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii – montaż solarów oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach prywatnych.

ADAM CZYSZCZOŃ

Adam Czyszczoń
Okręg Nr 15
Sołectwo: Rdzawka
Mam 58 lat. Jestem Radnym VI kadencji. Ukończyłem Technikum Ekonomiczne. Jestem przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Uczestniczyłem w pracach Komisji Uzdrowiskowej oraz Komisji Ochrony Środowiska i Utrzymania Czystości. Jestem przewodniczącym Rady Sołeckiej w Rdzawce.
Mój program dla sołectwa:1. Budowa chodnika przy drodze krajowej wraz z budową oświetlenia,
2. Rozbudowa Remizy Strażackiej w Rdzawce,
3. Budowa Szlaku Papieskiego do Piątkowej Góry,
4. Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole,
5. Modernizacja drogi do Obidowej wraz z budową chodnika,
6. Dalsza modernizacja dróg osiedlowych,
7. Wspieranie programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii – montaż solarów oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach prywatnych.

STEFAN RAPACZ

Stefan Rapacz
Okręg Nr 10
Curie-Skłodowskiej, Dietla, Gorczańska od nr 12 do końca z wyłączeniem nr 27, Nowy Świat od nr 1 do nr 21 oraz nr 23, 25, 27, 29, 31, Ogrodowa, Polna, Profesora Rudnika
Mam  54 lata , jestem żonaty i posiadam czworo dzieci.Ukończyłem studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz podyplomowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Posiadam uprawnienia do projektowania i nadzorowania robót budowlanych w telekomunikacji. Powadzę własną działalność gospodarczą w swoim zawodzie.
W obecnej kadencji Rady Miejskiej jestem przewodniczącym Komisji Uzdrowiskowej.
Zainteresowania: historia, sport oraz pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.
Mój program dla dzielnicy:1. Wykonanie dywanika asfaltowego na ulicy Dietla,
2. Przebudowa ulicy Polna i ulicy Prof. Rudnika,
3. Regulacja stanu prawnego dojścia do Kościoła Św. Teresy od ulicy Ogrodowej,
4. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rabka-Zdrój,
5. Wspieranie programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii – montaż solarów oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach prywatnych.

MICHALINA MACIUSZEK

Michalina Stanisława Maciuszek
Okręg Nr 6
Brzozowa, Marszałka Piłsudskiego, Osiedle Orkana bloki 14, 14a, 14b, 16, 18, Pocztowa, Roztoki

Mam 51 lat, mieszkam na ul. Orkana, pracuję w Szpitalu Kardiologicznym w Rabce-Zdroju na stanowisku fizjoterapeutki. Mam dwie córki. Czynnie uczestniczę w życiu sportowym Miasta Rabka-Zdrój. Promuję w naszym mieście narciarstwo biegowe poprzez szkolenie dzieci i młodzież w Stowarzyszeniu „OLYMPIC”.

Mój program dla dzielnicy:1. Budowa ścieżki spacerowej i rowerowej wzdłuż rzeki Poniczanka,
2. Wyznaczenie i budowa miejsc parkingowych na osiedlu Orkana,
3. Nowoczesny rozwój narciarstwa biegowego w mieście (współpraca ze Spółdzielnią Dziewięćsił) i pomoc w zakupie urządzeń do robienia torów biegowych,
4. Remont ul. Brzozowej,
5. Modernizacja parkingu na ul. Piłsudskiego.
6. Wspieranie programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii – montaż solarów na budynkach prywatnych.
KWW Nasze Miasto

Rafał Wójtowicz


Rafał Wójtowicz
Okręg Słone (Al.Tysiąclecia, ulice: Gorczańska od nr 1 do 11 oraz nr 27, Miśkowcówka, Poniatowskiego od nr 35 do 80, Rabskich, Wójtowiczowa, Zgody )
Mam 36 lat, jestem żonaty. Ukończyłem Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, o specjalizacji Obsługa Ruchu Turystycznego. Prowadzę własną działalność gospodarczą- przewóz osób taxi.
Program:
Budowa placu zabaw na Słonym
Montaż barier ochronnych wzdłuż rzeki Słonki na ul. Tysiąclecia
Rozbudowa sieci kanalizacji i wodociągów na ul. Rabskich, Wójtowiczowa i innych
Rozmieszczenie wzdłuż ulic Poniatowskiego i Tysiąclecia ławek
Zadbanie o częste sprzątanie ulic w dzielnicy Słone, montaż większej ilości koszy na śmieci
Modernizacja dróg na ulicach Poniatowskiego, Tysiąclecia, Miśkowcówka,  Wójtowiczowa.
Wspieranie różnych form turystyki w dzielnicy Słone
Częste spotkania z mieszkańcami i wysłuchiwanie ich opinii i rad
Bezpieczeństwo na drogach, progi zwalniające przy SP 3
 

Katarzyna Karkula

 
 
 Okręg 4 Ulice: Bystra, Gilówka, Kilińskiego, Orkana od stacji PKP do Szkoły Podstawowej Nr 2 , Rynek, Wąska.
Lat 26.
Program:
-Likwidacja barier komunikacyjnych dla dzieci i osób niepełnosprawnych
– Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach
– Rozwiązanie problemów parkingowych na dojeździe do kościoła i targowiska
 
 

Za http://www.razempodhalespiszorawa.pl/kandydaci-rabka/
Okręg 1 – ul. Polana, Zaryte

JÓZEFA ŚMIETANA


Od 33 lat mieszka w Rabce- Zdroju na osiedlu „Zaryte”. Radna Rady Miejskiej. Pracuje jako pielęgniarką w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Prowadzi wraz z mężem działalność gospodarczą.
Jeśli z Państwa wyboru zostanę radną, będę zabiegała o:

 • budowę i remonty dróg osiedlowych,
 • zakup dodatkowych urządzeń na placu zabaw przy szkole,
 • budowę nowych schodów i położenie kostki przy szkole,
 • budowę chodnika łączącego kościół z cmentarzem i z drogą krajową,
 • kompleksową kanalizację całej Gminy,
 • pozyskanie środków unijnych na odnawialne źródła energii i termomodernizację budynków,
 • budowę bulwarów nad Poniczanką.

Okręg 5 – ulice: Do Pociesznej Wody, Pasieczna, Podhalańska, Zakopiańska, Za Rabą

RYSZARD TRACZYK 


Rodowity rabczanin. Radny Rady Miejskiej. Od 36 lat prowadzi działalność gospodarczą. Członek Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej oraz Klubu Sportowego „Wierchy”. Przez 4 lata był członkiem zarządu Komitetu Osiedlowego „Łęgi”,a następnie jego przewodniczącym.
Jestem członkiem Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej oraz Klubu Sportowego „Wierchy” w Rabce-Zdroju.
Jeżeli z Państwa wyboru zostanę radnym, będę zabiegał o :

 • remont dróg osiedlowych,
 • rondo przy ul. Zakopiańska- Podhalańska,
 • remont ul. Do Pociesznej Wody,
 • budowę bulwarów nad Poniczanką,
 • przystąpienie do programu odnawialnych źródeł energii ( solary, pompy ciepła ), i termomodernizacji budynków,
 • kanalizację gminy.

 
Okręg 7 – Al. Jordana, ulice: Kliszczaków, Orkana od stacji PKP do końca wraz z osiedlem Orkana z wyłączeniem bloków o nr 14, 14a, 14b, 16, 18, Parkowa, Spokojna

ELŻBIETA SZARAWARA  


Radna Rady Miejskiej ostatnich dwóch kadencji. Mieszkanka Rabki-Zdroju od ponad 40 lat. Emerytowana nauczycielka. Ceniona w gronie pedagogicznym lubiana przez dzieci i młodzież. Skuteczna w swoich działaniach. Umiejętnie rozwiązuje problemy międzyludzkie. Obecnie wiceprezes rabczańskiego UTW.
Między innymi z mojej inicjatywy udało się zrealizować wiele zadań oczekiwanych przez mieszkańców naszego Osiedla. Najważniejsze z nich to:

 • remont ul. Parkowej wraz z miejscami postojowymi,
 • remont ul. Roztoki, Pocztowej, Piłsudskiego i Kliszczaków,
 • chodnik od ul. Brzozowej do os. Chopina,
 • poprawa zejścia do lodowiska,
 • wybudowanie zatok postojowych wzdłuż ulicy koło Słonecznej Skarpy,
 • rewitalizacja Parku Zdrojowego.

(a także /w poprzedniej kadencji/ wybudowanie tężni, pijalni, ronda, parkingu koło Kościoła św. Teresy, miejsc parkingowych w pobliżu przedszkola i drogi dojazdowej do 18 g i 18h).
Jeśli z Państwa wyboru zostanę radną, będę zabiegała o:

 • remont ul. Spokojnej i ul. Orkana /do skrzyżowania z ul. Chopina/,
 • naprawę drogi dojazdowej do przedszkola,
 • wyznaczenie i budowę miejsc parkingowych na osiedlu,
 • oświetlenie chodnika od Przedszkola nr 1 do os. Chopina.
 
Okręg 9 – ulice: Cicha, Krótka, Leśna, Norwida, Nowy Świat od nr 22 do końca z wyłączeniem nr 23,25,27,29,31, Traczykówka

MARIA KAROLINA GÓRNICKA-ORZEŁ   


Mieszka w Rabce-Zdroju od ponad 30 lat. Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracowała w Ognisku Pracy Pozaszkolnej. Pełniła funkcję przewodniczącej osiedla „Traczykówka” w latach2002-2006. Przewodnicząca Rady Miejskiej od dwóch kadencji. Członek zarządu Małopolskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów. Aktywnie uczestniczy w pracach Rabczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jako lider Grupy Lokalnego Działania.
Jeśli z Państwa wyboru zostanę radną, będę zabiegała o:

 • przebudowę drogi łączącej Traczykówkę z Kuśmierką,
 • położenie dywanika asfaltowego na ul. Krótkiej i odcinkach dróg na os. Traczykówka,
 • remont ul. Cichej i ul. Norwida,
 • wykonanie oświetlenia ulicznego w dolnej części Traczykówki,
 • przebudowę mostku na potoku Gorzkim z wyprofilowaniem zakrętu,
 • pozyskanie środków unijnych na odnawialne źródła energii i termomodernizację budynków,
 • budowę bulwarów nad Poniczanką.
Okręg 11 – ulice: Garncarska, ul. Krakowska , ul. Sądecka z wyłączeniem osiedla Sądecka /bloki/ 

CZESŁAW SADŁOWSKI


W Rabce-Zdroju mieszka od 40 lat. Radny Rady Miejskiej. Obecnie na emeryturze.
Od 8 lat pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla „Sądecka”.
Jeśli z Państwa wyboru zostanę radnym, będę zabiegał o:

 • remont ulicy Garncarskiej ,
 • remont drogi Smoleniówka i Rogowcówka,
 • naprawę kładki Garncarska-Sądecka,
 • uzupełnienie oświetlenia na osiedlu,
 • budowę chodnika od mostu na Rabie do kładki łączącej Garncarską z Sądecką,
 • kompleksową kanalizację całej Gminy,
 • pozyskanie środków unijnych na odnawialne źródła energii i termomodernizację budynków,
 • budowę bulwarów nad Poniczanką
Okręg 13 – Sołectwo Chabówka

RENATA WDÓWKA


Rodowita mieszkanka Chabówki, od pokoleń związana z tym miejscem. Z wykształcenia pielęgniarka. Aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności. Cztery lata jest sołtysem w Chabówce. Pełniąc tę funkcję, jest blisko najbardziej potrzebujących mieszkańców i niesie im pomoc.
Jeśli z Państwa wyboru zostanę radną, będę zabiegała o:

 • budowę chodnika od przejazdu kolejowego do granicy Rokicinami,
 • kontynuację budowy Domu Strażaka wraz z Wiejskim Centrum Kulturalno- Sportowym,
 • budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół,
 • budowę wielofunkcyjnego boiska rekreacyjno- sportowego,
 • oświetlenie i oznakowanie ról,
 • dokończenie remontu dróg osiedlowych
 • kompleksową kanalizację całej Gminy,
 • pozyskanie środków unijnych na odnawialne źródła energii i termomodernizację budynków,
 • budowę bulwarów nad Poniczanką.

 

Udostępnij

O autorze