Rdzawka

Wiemy kto dowiezie uczniów do szkoły w 2015/2016

http://bip.malopolska.pl/grabkazdroj/Article/get/id,1131569.html

 

Znak sprawy: EAO.271.4.2015: Ogłoszenie o wynikach postępowania na zadanie, pn.: Dowóz i odwóz uczniów do Gimnazjum nr 1 w Rabce-Zdrój oraz uczniów do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce w roku szkolnym 2015/2016

P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczonyna: Dowóz i odwóz uczniów do Gimnazjum nr 1 w Rabce-Zdrój oraz uczniów do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce w roku szkolnym 2015/2016informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

Część II:Dowóz i odwóz uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce w roku szkolnym 2015/2016:Usługi Transportowe Agencja Turystyczna – Pośrednictwo Wojciech Jarosz, ul. Zaryte 96, 34-700 Rabka-Zdrój, za cenę zł brutto: 46.656,00 zł

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

2

Międzynarodowy i Krajowy Przewóz Osób Andrzej Łopata, 32-433 Lubień, Krzeczów 137 (1)

92,84

2

Usługi Transportowe Agencja Turystyczna Pośrednictwo Wojciech Jarosz, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Zaryte 96 (2)

100,00

2

DISU-BUS Przewóz Osób Władysław Diurczak 34-700, Rabka-Zdrój, os. Traczykówka 34 (3)

95,57

 

 

 

 

Udostępnij

O autorze