Skuteczność Radnych "Klubu Nasze Miasto" szybko rośnie

przez | 6 listopada 2015

10978554_338264716358393_7817533216058110963_n
 Szanowni Państwo,
Wielu radnych w rabczańskiej grupie skupionych wokół Pani Burmistrz, trzyma się kurczowo, licząc na jej przychylność w realizacji postulatów, z reguły drobnych. Dotychczasowa strategia radnych była taka, że za usunięcie drobnych usterek jak załatanie dziury, ustawienie niezbędnej bariery na mostku, radny wybrany z dzielnicy, na sesji wygłasza hymny pochwalne dla Pani Burmistrz. Usuwanie tych usterek Gmina wykonuje dopiero  po wielu monitach, a jest to jej obowiązek i brak powinno być konieczności monitowania.
Radny Janusz Wójciak długo prosił o pomalowanie pasów przy szkole podstawowej nr 3 na Słonym. Wreszcie się doczekał. Gmina te pasy wymalowała. Nastąpiło to jednak dopiero po zadeklarowaniu przez radnego, iż wykona to z własnej inicjatywy, za własne pieniądze. Podobnie było z uzupełnieniem zniszczonej barierki w parku przy zejściu od Szpitala Kardiologicznego. O remont tej barierki wielokrotnie prosiła radna Elżbieta Szarawara. Dopiero wniosek Klubu Radnych „Nasze Miasto” z deklaracją, że wykona tą barierkę za własne pieniądze z diet radnych, zmusiło Gminę do szybkiej reakcji. To co było niemożliwe przez tak długi okres czasu, wykonano jeszcze przed udzieleniem odpowiedzi radnym.
Zaskoczeniem była bardzo szybka reakcja, służb gminnych odpowiedzialnych za drogi, na złożoną interpelacje przez Radną Katarzynę Karkulę, w sprawie dziury na mostku na wjeździe na Osiedle Traczykówka. Dziura ta straszyła wszystkich kierowców od dawna. W dniu następnym po złożeniu pisemnej interpelacji dziura została naprawiona. Co ciekawe, interpelacja radnej nie została odczytana w trakcie sesji, pomimo złożenia na dziennik podawczy. Nie jest również ujęta na stronie BIP rabczańskiej gminy. Dziwnym trafem podobną interpelację złożyła przewodnicząca Rady Miejskiej, mieszkanka ulicy Traczykówka, która do czasu złożenia interpelacji przez radną Katarzynę Karkula, problemu dziury na moście nie widziała.
 
Poniżej wnioski, które spowodowały skuteczną i szybką reakcje Pani Burmistrz i jej podległych służb.
 

Klub Radnych „Nasze Miasto”

Katarzyna Karkula wniosek

Pismo + odpowiedź – w sprawie pasów na Słonym

Pismo + odpowiedz – w sprawie barierki


Zdjęcia:
????
????
????
????
????
????
????

0 myśli nt. „Skuteczność Radnych "Klubu Nasze Miasto" szybko rośnie

  1. mlody

    Przewodnicząca Rady Miejskiej będąca od wielu lat radną sama z siebie nie potrafi nawet złożyć konkretnego zadania do realizacji na swojej ulicy , musi po prostu ściągać od innych. Mamy powyżej najlepszy przykład. Ale również szanowna Przewodnicząca ściągnęła kolejną interpelację z wniosków złożonych przez Komitet Osiedla Nowy Świat . To kolejny przykład braku kompetencji tej Pani.